Kontakt brukerstøtte for delingstjenester fra Skatteetaten og Folkeregisteret

Vi gir hjelp til å ta delingstjenestene i bruk og gir teknisk, funksjonell og faglig brukerstøtte til eksisterende brukere.

Viktig informasjon

Hvis du jobber innenfor helse, finans eller kommune skal du kontakte ansvarlig for ditt segment for brukerstøtte:

Helsesektoren har utpekt Norsk Helsenett som segmentansvarlig for opplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret.

 

For modernisert folkeregister har kommunesektoren utpekt kommunesektorens organisasjon (KS) som segmentansvarlig for kommunene. Det pågår også arbeid for å etablere KS som segmentansvarlig for flere typer opplysninger fra Skatteetaten.

Hvis du driver kommunal virksomhet innen helse og omsorg, skal du forholde deg til Norsk Helsenett.

Finans Norge er segmentansvarlig for norske finansforetak.

 

Elhub er segmentansvarlig for aktører i kraftbransjen.

Andre virksomheter kan melde inn saker direkte til Skatteetaten: