Segmenter og segmentansvarlig for deling av opplysninger fra Skatteetaten

Her finner du segmentene vi i dag samarbeider med. Hvis du tilhører et segment som allerede har samarbeid med Skatteetaten om bruk av opplysninger, skal du kontakte segmentansvarlig. 

Finans

Finans Norge er segmentansvarlig for norske finansforetak.

Kommune

For modernisert folkeregister har kommunesektoren utpekt kommunesektorens organisasjon (KS) som segmentansvarlig for kommunene. Det pågår også arbeid for å etablere KS som segmentansvarlig for flere typer opplysninger fra Skatteetaten.

Hvis du driver kommunal virksomhet innen helse og omsorg, skal du forholde deg til Norsk Helsenett – se informasjon under.

Helse

Helsesektoren har utpekt Norsk Helsenett som segmentansvarlig for opplysninger fra det moderniserte Folkeregistret.

Kraftbransjen

Elhub er segmentansvarlig for aktører i kraftbransjen. 

Bli segmentansvarlig

En gruppe virksomheter med samme behov for opplysninger fra Skatteetaten kan utpeke en segmentansvarlig.

Slik blir du segmentansvarlig