Samarbeid med segmenter

Om din virksomhet har samme behov for data som andre virksomheter, ønsker vi at dere oppretter et samarbeid som gruppe, med Skatteetaten. Vi har i dag segmentsamarbeid med virksomheter innen finans, kommune, helse og kraft.

Med et segmentsamarbeid vil Skatteetaten opprette felles delingstjenester for virksomheter i segmentet. Du får data på samme lovgrunnlag som andre i samme segment. Et segmentsamarbeid forenkler samarbeidet og effektiviserer prosessen for deg, og for oss.

Gruppen koordineres av en segmentansvarlig som opptrer som en representant for gruppen i dialogen med Skatteetaten.

Se hvem som er din segmentansvarlig i oversikten under.

Finans

Finans Norge er segmentansvarlig for virksomheter innen finans. Jobber du i finansbransjen skal du ta kontakt med Finans Norge om deling av data fra Skatteetaten.

I tillegg har Finans Norge Forsikringsdrift og Bits oppfølgingsansvar for henholdsvis:

Kommune

Kommunesektorens organisasjon (KS) er segmentansvarlig for kommunene i Norge for bruk av data fra Folkeregisteret og Skatteetaten. Jobber du i en kommune skal du ta kontakt med KS om deling av data fra Skatteetaten.

Helse

Norsk Helsenett er segmentansvarlig for helsesektoren mot Folkeregisteret. Jobber du i helsesektoren skal du ta kontakt med Norsk Helsenett om deling av data fra Skatteetaten.

Kraftbransjen

Elhub er segmentansvarlig for virksomheter i kraftbransjen. Jobber du i kraftbransjen skal du ta kontakt med Elhub om deling av data fra Skatteetaten.

Bli segmentansvarlig

Tilhører du en gruppe virksomheter med samme behov for tilgang til data? Da kan dere utpeke en segmentansvarlig til å representere dere.