Slik blir du segmentansvarlig

En segmentansvarlig representerer en gruppe med virksomheter med samme formål og rettslig grunnlag for å innhente og behandle data fra Skatteetaten. Det er segmentet som utpeker representanten.

Om rollen

Som segmentansvarlig ivaretar du en gruppe med samme behov for tilgang til data. Det rettslige grunnlaget er det samme for alle virksomhetene i segmentet, og Skatteetaten gir tilgang til de samme tjenestene. Du har mandat til å ta beslutninger på vegne av segmentet ovenfor Skatteetaten.

Som segmentansvarlig er du representant for gruppen i dialogen med Skatteetaten. Du forplikter til å stille med ressurser og kompetanse i samarbeid med Skatteetaten og representere alle virksomheter i segmentet.

Hvordan du løser segmentansvaret er avhengig av behovene til gruppen og hvor mye tilrettelegging de har behov for. I noen tilfeller er det kun behov for en administrativ segmentansvarlig, mens i andre tilfeller er behov for en segmentansvarlig for tekniske løsninger i tillegg.

Nedenfor beskrives oppgaver som kan følge med et administrativt eller teknisk segmentansvar. Det vil være muligheter for tilpasninger over oppgaver ved behov.

 • Være kontaktpunkt mot Skatteetaten
 • Formidle informasjon
 • Samordne og prioritere endringsbehov
 • Etablere og forvalte avtaler på vegne av segmentet
 • Sikre at Skatteetatens standardvilkår aksepteres og etterleves
 • Tilby faglig brukerstøtte til sine virksomheter
 • Bistå ved påkobling av virksomheter
 • Segmentansvarlig skal gi faglig støtte til sine virksomheter og sikre at god og tilpasset faglig veiledning er lett tilgjengelig

En koordinerende rolle

Som segmentansvarlig vil du fungere som en utvidet førstelinje for virksomhetene. Du skal ha en koordinerende rolle overfor virksomhetene ved å formidle tilpasset informasjon om endringer gjort av Skatteetaten. Du tar ansvar for å analysere, samordne og prioritere innspill og endringsønsker fra ditt segment.

Som segmentansvarlig skal du sikre at virksomhetene er klare for påkobling og ta ansvar for nødvendige forberedende aktivitetene før påkobling.

Som segmentansvarlig kan du også lage egne tekniske løsninger til virksomhetene innenfor segmentet ditt.

 

Dette tilbyr vi

Vi har faste møtearenaer og oppfølging med segmentansvarlige for å sikre god drift av segmentene.

Dialog og samhandling

Vi har egne faste møtearenaer for dialog og samhandling mellom Skatteetaten og segmentansvarlige. Formålet med møtene er å utveksle erfaringer og videreutvikle samarbeidet. I møtearenaene gjennomgår vi status på tjenestene og planlagte endringer i eksisterende og nye tjenester.

I tillegg har vi egne prosesser og møter med segmentansvarlige for å gjennomgå henvendelser, servicehendelser og spørsmål fra segmentet.

Påvirkningsmulighet

Virksomheter som har samordnet seg i et segment har større påvirkningskraft i forhold til tjenestene som utvikles enn hver enkelt virksomhet for seg. I tillegg får de tilgang før andre til nye tjenester som Skatteetaten utvikler.

Dette trenger du

 1. Riktig kompetanse og kapasitet
  For å gjøre oppgavene som en segmentansvarlig må ivareta, trenger du å bygge en organisasjon med riktig kompetanse og kapasitet tilpasset oppgaven.
 2. Dialog skjer gjennom segmentansvarlig
  Det er viktig å merke seg at du som segmentansvarlig har all dialog med Skatteetaten. Virksomhetene i segmentet skal gå gjennom deg ved henvendelser.
 3. Koordinere og prioritere ønsker og behov
  Det kan være lurt å ha arenaer hvor du som segmentansvarlig tar opp koordinerte og prioriterte endringsønsker fra virksomhetene i segmentet.

Opprett ett segmentsamarbeid

Kontaktperson