Data om inntekt, skatt og avgift

Finne og vurdere data

Når du kjenner til behovet til virksomheten din, kan du kartlegge hvilke APIer vi tilbyr.

Oversikt over APIene innen inntekt, skatt og avgift

Etter at du har kartlagt behovet til virksomheten din og gjort nødvendige forberedelser, kan du be om tilgang til data Skatteetaten har tilgjengelig via APIer.

I enkelte tilfeller kan du ha behov for flere typer data samtidig. Eksempelvis når bankene henter inn data for å vurdere lånesøknader benyttes både APIer for inntekt og skatt samtidig. Dersom du har behov for flere APIer, kan du definere dette i søknadsteksten i neste steg.

Tilgjengelige API-er

På GitHub finner du oversikt over API-er, dokumentasjon, informasjonsmodeller og rettighetspakker:

Finner du ikke et API som passer for din virksomhets behov, kan du ta kontakt med oss via tilgangsskjemaet slik at vi kan vurdere muligheten for å utvikle et nytt API. Vi ønsker å utvikle nye APIer ved behov når det kan gi samfunnsnytte.

Kvaliteten på dataene

Skatteetaten deler data slik de er lagret hos oss. Dataene kan bli samlet inn for et annet formål enn deling. Dette kan bety at dataene deles i den form de ble samlet inn, med tilhørende kvalitet. Din virksomhet må dermed vurdere om datakvaliteten er egnet til dine formål.

Trenger du andre data

Dersom du har behov for andre APIer fra oss, som for eksempel fra Folkeregisteret, må du sende inn en egen søknad om tilgang til de.

I tillegg kan det være dere har behov for data fra andre aktører. Du kan finne en oversikt over tilgjengelige APIer og datasett på Felles datakatalog.