Data om inntekt, skatt og avgift

Be om tilgang til data

I dette skjemaet kan du be om tilgang til data til din virksomhet.

Søknadsskjema

Vennligst fyll ut skjema under. Felter markert med * må fylles ut.

Formål med tilgang

Før din virksomhet kan få tilgang til dataene fra Skatteetaten, er det nødvendig å oppgi et formål. Det vil si en beskrivelse av hvorfor virksomheten skal ha tilgang til dataene og hva de skal brukes til. Gi en grundig beskrivelse av hva data skal brukes til. Oppgi gjerne hvilken samfunnsnytte eller gevinst dataene vil kunne gi.

Data virksomheten ønsker tilgang til

Hvilke data ønsker din virksomhet tilgang til?

Behandlingsgrunnlag

Hvis du skal innhente personopplysninger fra Skatteetaten må du ha behandlingsgrunnlag for opplysningene som skal innhentes. Behandlingsgrunnlaget må være lovregulert.

Rettslig grunnlag for å motta taushetsbelagte opplysninger

For å motta taushetsbelagte opplysninger, kreves det at din virksomhet har et rettslig grunnlag som fritar Skatteetaten for taushetsplikten. For offentlige virksomheter må dette rettslige grunnlaget være regulert i lov. For private virksomheter kan rettslig grunnlag være regulert i lov eller samtykke fra personen opplysningene gjelder.

Virksomheten

Kontaktperson

Hvem skal vi rette eventuelle spørsmål om søknaden til?

Behandling av søknaden

Vi behandler søknadene fortløpende og som regel innen 30 dager. Hvis vi mangler noen opplysninger i saken, tar vi kontakt og da kan behandlingstiden bli lenger.

Det gjøres en juridisk vurdering av om din virksomhet kan få tilgang til dataene dere ber om. Etter den juridiske vurderingen ser vi på prioritering og kapasitet. Deretter kontakter vi deg for å avtale videre arbeid med behovskartlegging og teknisk løsning.