Data om inntekt, skatt og avgift

Motta data

Når løsningene er satt opp og du mottar data fra oss, må du sørge for god drift og forvaltning av de tekniske løsningene. Du må følge med på våre varsler og melde om feil du oppdager.

Brukerstøtte

Du kan melde inn feil og stille spørsmål knyttet til bruk av delingstjenestene i vår innloggede brukerstøtte hvis du har tilgang til minst en delingstjeneste.

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til brukerstøtte her.

Tilhører du et segment henvender du deg til din segmentansvarlig.

Endringer og feil i våre tjenester

Vi varsler om endringer og feil

Skatteetaten varsler om endringer og feil i tjenestene her. Din virksomhet må abonnerer på disse varslene, og du må selv vurdere om varselet er relevant for din virksomhet.

Endringer fra Skatteetaten kan være årlig revisjoner, tekniske endringer eller endringer i vilkår. Standard varslingstid er regulert i bruksvilkår for tjenestene. Skatteetaten utarbeider og forvalter dokumentasjon og ivaretar en styrt innføring av endringer. Mindre endringer iverksettes fortløpende uten varsling.

Du må melde om feil og kritiske hendelser

Hvis du oppdager feil i dataene eller andre feil og hendelser i tjenestene, er det viktig at du melder fra til oss så raskt som mulig via brukerstøtte. Vi retter feil og sikkerhetsfeil så raskt som mulig.

Kritiske sikkerhetshendelser og mulige brudd på personvern skal varsles så raskt som mulig på telefon 23 62 27 60.

Endringsønsker fra din virksomhet

Har du endringsønsker, meldes disse inn via segmentansvarlig eller for frittstående konsument via brukerstøtte. Endringsønsker kan omfatte behov for nye felter, nye bruksområder, organisatoriske endringer eller liknende.

Du må følge driftsvarsler fra GitHub

Når din virksomhet benytter dataene, må dere følge med på driftsvarsler vi sender ut. Vi legger ut varsler om endringer i dokumentasjon, tekniske løsninger og hendelser som nyheter på GitHub-sidene våre. Disse kan du lese mer om på GitHub: Skatteetatens delingstjenester for inntekt, skatt og avgift.