Data fra Folkeregisteret

Data fra Folkeregisteret

Data fra Folkeregisteret inneholder informasjon over alle personer som har en tilknytting til Norge. Registeret inneholder blant annet informasjon om navn, statsborgerskap, flytting, endringer i sivilstand, fødsler og dødsfall.

Nye rettighetspakker

Skatteetaten har innført nye rettighetspakker til Folkeregisteret. Virksomheter som har fått tildelt ny rettighetspakke, har fått brev om dette fra Skatteetaten. For å ta den i bruk, kan du gå til steg 4 nedenfor.

Har du behov for hjelp, kan du kontakte oss via brukerstøtte eller kontaktskjema.

Både offentlige og private virksomheter kan be om å få data fra Folkeregisteret. Det gjøres ved å sende en søknad.

Du må gjennom fem steg for å ta i bruk data fra Folkeregisteret:

Vi deler API-dokumentasjon, informasjonsmodeller, rettighetspakker og driftsvarsler på GitHub: Skatteetatens delingstjenester for Folkeregisteret.

 

Gjør oppslag i Folkeregisteret

Har din virksomhet allerede tilgang, kan du gjøre oppslag i Folkeregisteret i nettleseren her.

Nye fødselsnummer og d-nummer fra 2032

Fra 1. januar 2032 blir det tatt i bruk nye nummerserier for fødselsnummer og d-nummer.

Hvis dere henter informasjon fra Folkeregisteret om fødselsnummer, kjønn eller benytter kontrollberegning, vil endringen påvirke dere. Ved å være forberedt, og endre datasystemene underveis, blir tilpasningen enklere.