Data fra Folkeregisteret

Data fra Folkeregisteret

Data fra Folkeregisteret inneholder informasjon over alle personer som har en tilknytting til Norge. Registeret inneholder blant annet informasjon om navn, statsborgerskap, flytting, endringer i sivilstand, fødsler og dødsfall.

Viktig informasjon

Før 1. oktober 2022 må du ha vært gjennom alle stegene som beskrives under for fremdeles ha tilgang til og bruke opplysninger fra modernisert folkeregister. Har du behov for hjelp, kan du ta kontakt med oss via brukerstøtte, eller kontaktskjema.

Både offentlige og private virksomheter kan be om å få data fra Folkeregisteret. Det gjøres ved å sende en søknad.

Du må gjennom fem steg for å ta i bruk data fra Folkeregisteret:

Vi deler API-dokumentasjon, informasjonsmodeller, rettighetspakker og driftsvarsler på GitHub: Skatteetatens delingstjenester for Folkeregisteret.

 

Gjør oppslag i Folkeregisteret

Har din virksomhet allerede tilgang, kan du gjøre oppslag i Folkeregisteret i nettleseren her.