Data fra Folkeregisteret

Be om tilgang til data

Både offentlige og private virksomheter kan be om å få data fra Folkeregisterets delingstjenester. Du får tilgang ved å sende inn søknaden under. 

For å søke må

  • virksomheten din være registrert i enhetsregisteret 
  • utenlandske virksomheter være registrert med eget organisasjonsnummer 
  • du ha riktig brukerrolle i Altinn. Rollen «Begrenset signeringsrett» eller «Kontaktperson NUF»gjør at du kan du søke på vegne av virksomheten.

Svaret på søknaden får du i Altinn.

Du blir spurt om hvilken rettighetspakke du søker tilgang til i søknaden. Se forrige steg for mer informasjon om hvilken rettighetspakke du skal bruke.

I søknaden blir du også bedt om å godkjenne:

Logg inn for å fylle ut søknad om tilgang (RF-1514):

Søk tilgang til folkeregisteropplysninger