Data fra Folkeregisteret

Få tilgang til data

Når du har søkt og fått bekreftet tilgang til Folkeregisteret, er neste steg å etablere eller finne en teknisk løsning som gir deg tilgang til dataene. Den tekniske løsningen gjør at data utveksles mellom Folkeregisteret og din virksomhet.

 

Det er flere tekniske muligheter 

Det finnes ulike tekniske løsninger du kan bruke for å få tilgang til og hente data fra Folkeregisteret. Du står fritt til å velge løsning. Din virksomhet kan hente data fra Folkeregisteret:

 

Du kan hente data gjennom oppslag direkte fra nettleseren. Denne løsningen krever at du har søkt og fått tilgang og at tjenesten er delegert til den personen som skal bruke oppslagstjenesten .

Oppslag er søk på en enkeltperson for å se personens folkeregisteropplysninger. Oppslag gir deg muligheten til å hente ut oppdaterte personopplysninger som for eksempel navn, adresse, relasjoner og historikk. Hvilke data du har tilgang til er avhengig av hvilke rettigheter din virksomhet har.

 

Ønsker du å bruke en systemleverandør for å få tilgang til opplysningene, står du fritt til å velge leverandør av denne typen tekniske tjenester. 

Systemleverandører kan hente data fra Folkeregisteret og tilgjengeliggjøres i dine fagsystemer. Systemleverandøren kan tilby verdiøkende tjenester og skreddersøm.

Systemleverandører som henter data fra Folkeregisteret på vegne av din virksomhet, får rollen som databehandler. Ved påkobling via systemleverandør, må det foreligge en databehandleravtale mellom din virksomhet og systemleverandøren.

Har du spørsmål om utvikling og test, må du ta kontakt med din systemleverandør for mer informasjon.

Du må delegere rettigheter via Altinn

Når virksomheten din har akseptert bruksvilkår og fått godkjent søknad om tilgang til data fra Folkeregisteret, må du delegere rettighet til systemleverandøren. Det er personer med rollen «Hovedadministrator» eller «Begrenset signeringsrett» som kan delegere tilganger.

Se veiledere for delegering her:

 

Hente data

Du kan hente data gjennom standardiserte maskin-til-maskin-grensesnitt (APIer) ved å gjøre oppslag, uttrekk eller gjennom hendelseslister. Hvilke tjenester du kan benytte, er avhengig av hvilken rettighetspakke du er tildelt. Teknisk dokumentasjon finner du på Swaggerhub.

Oppslag

Oppslag er søk på en enkeltperson for å se personens folkeregisteropplysninger. Oppslag gir deg muligheten til å hente ut oppdaterte personopplysninger som for eksempel navn, adresse, relasjoner og historikk. Hvilke data du har tilgang til er avhengig av hvilke rettigheter virksomheten din har.

Du kan lese mer om oppslag på GitHub

Uttrekk

Uttrekk gir deg muligheten til å hente ut data om et utvalg personer basert på én eller flere kriterier, som for eksempel fødselsår, gatenavn, og kommune, uten å identifisere personene først.

Du kan lese mer om uttrekk på GitHub

Hendelseslister

Hendelseslister er løpende varsling om endringer i Folkeregisteret og gir deg varsel hver gang noe endres i Folkeregisteret, hvem det gjelder og hva endringen består i. Et eksempel på hendelse kan være adresseendring som kan medføre oppdatering av kundedatabase.

Du kan lese mer om uttrekk på GitHub

Du kan selv benytte tjenestene uten bruk av systemleverandør. Da må du sette deg godt inn i dokumentasjonen her, og på GitHub.

Du kan hente data gjennom standardiserte maskin-til-maskin-grensesnitt (APIer) ved å gjøre oppslag, uttrekk eller gjennom hendelseslister. Hvilke tjenester du kan benytte, er avhengig av hvilken rettighetspakke du er tildelt. Teknisk dokumentasjon finner du på Swaggerhub.

Oppslag

Oppslag er søk på en enkeltperson for å se personens folkeregisteropplysninger. Oppslag gir deg muligheten til å hente ut oppdaterte personopplysninger som for eksempel navn, adresse, relasjoner og historikk. Hvilke data du har tilgang til er avhengig av hvilke rettigheter virksomheten din har.

Du kan lese mer om oppslag på GitHub

Uttrekk

Uttrekk gir deg muligheten til å hente ut data om et utvalg personer basert på én eller flere kriterier, som for eksempel fødselsår, gatenavn, og kommune, uten å identifisere personene først.

Du kan lese mer om uttrekk på GitHub

Hendelseslister

Hendelseslister er løpende varsling om endringer i Folkeregisteret og gir deg varsel hver gang noe endres i Folkeregisteret, hvem det gjelder og hva endringen består i. Et eksempel på hendelse kan være adresseendring som kan medføre oppdatering av kundedatabase.

Du kan lese mer om uttrekk på GitHub

 

Virksomheten kobler på tjenestene med Maskinporten

Skatteetaten bruker Maskinporten for tilgangskontroll og autentisering for utveksling av data mellom virksomheter. Vi anbefaler at virksomheter setter seg godt inn i rammeverket. Du kan lese mer om Maskinporten på Digdir sine sider.

Du må teste tjenesten

Før du kan ta i bruk tjenester i produksjon, skal virksomheten ha gjort en vellykket test. Dette gjøres i et testmiljø som vi gir deg tilgang til. Før du kan få tilgang, må vi tilpasse delingstjenestene basert på din virksomhets behov. Unntaket er dersom du skal ha tilgang til en eksisterende rettighetspakke, eksempelvis dersom virksomheten din er en del av et segment der det allerede er etablert deling.

Relevante testdata i Tenor testdatasøk

Tenor testdatasøk er en nettløsning hvor du kan søke i syntetiske testdata. Testdata i Skatteetatens testmiljø kan søkes opp gjennom Tenor testdatasøk. Du kan lese med om Tenor testdata her.