Gjøre oppslag i Folkeregisteret

Her kan virksomheter gjøre oppslag i Folkeregisteret. Dette kan du gjøre direkte i nettleseren.

Forutsetninger for at du kan gjøre oppslag:

 • Virksomheten må fått innvilget tilgang til Folkeregisteret. Se hvordan virksomheten søker tilgang.
 • Du som bruker må ha fått delegert rettigheter til å bruke tjenesten.

Ved å logge inn får du tilgang til å søke etter personer. Du kan også velge å gjøre oppslag via andre systemer.

Det er personer med Altinn-rollene «Begrenset signeringsrett» og «Tilgangsstyring», eller rollen «Hovedadministrator», som kan gi tilgang til oppslagstjenesten til andre personer i virksomheten.

Veileder:
Slik delegerer du rettighet til tjenesten «Oppslag i Folkeregisteret» (PDF)

Følgende rettigheter kan delegeres i Altinn for tjenesten:

 • Oppslag i Folkeregisteret for finansforetak
 • Oppslag i Folkeregisteret for offentlige med hjemmel
 • Oppslag i Folkeregisteret for offentlige uten hjemmel
 • Oppslag i Folkeregisteret for private uten hjemmel
 • Oppslag i Folkeregisteret for private
 • Oppslag i Folkeregisteret for presse

Du kan lese mer om delegering av roller og rettigheter hos Altinn.

Entydig søk betyr at du kan søke opp en person og finne opplysninger om denne personen.

Du må kunne entydig identifisere personen. Det vil si at du må oppgi kriterier som unikt identifiserer en person. Dette kan for eksempel være: 

 • fødselsnummer eller d-nummer
 • navn og fødselsdato
 • navn og adresse

Rettighetspakke privat og presse har kun tilgang til entydig søk. Øvrige rettighetspakker har også tilgang å søke på kriterier som gir trefflister på et utvalg av personer. Her kan du lese mer om våre rettighetspakker.