Aksjonærregisteret

Aksjonærregisteret inneholder opplysninger om aksjeeiere i alle norske aksjeselskap og utenlandske aksjeselskap registrert på Oslo Børs.

Viktig informasjon

Eier du et aksjeselskap selv og ønsker å se egne opplysninger, kan du sjekke dine innsendte opplysninger i Altinn i RF-1086.

Alle kan få tilgang til aksjonærregisteret. Eksempel på bruk er mediehus som ønsker å skrive en artikkel om eierforhold i et aksjeselskap.

Data du får tilgang til

Aksjonærregisteret inneholder opplysninger som aksjeselskapene har rapportert inn til Skatteetaten. Uttrekket viser hvem som er aksjonær ved utgangen av siste inntektsår. Endringer i aksjebeholdningen som er gjort etter 31. desember, er ikke med i uttrekket. Det kan forekomme feil eller ufullstendige opplysninger. Uttrekket gjøres tilgjengelig for innsyn i mai måned etter siste inntektsår.

For inntektsåret 2022, åpnes uttrekket for innsyn 15. mai 2023.

Uttrekket inneholder:

  • Navn på selskap og organisasjonsnummer
  • Navn på aksjonærer, fødselsår, postnummer og poststed
  • Aksjeklasse og antall aksjer ved utgangen av inntektsåret
  • Totalt antall aksjer i selskapet

Du kan bestille opplysninger med hele aksjeboken eller velge konkrete aksjeselskap.

Personvern

Du må ta hensyn til personvernregelverket ved bruk av utleverte data fra uttrekket. Uttrekket inneholder personopplysninger, og inneholder blant annet navn, fødselsår og postnummer og sted.

Du må lagre dataene på en forsvarlig måte. Når du er ferdig med å behandle dataene fra uttrekket, må du slette dataene du ikke lenger benytter deg av.

Bestill aksjeeieropplysninger

Hva trenger du uttrekk av?

Du kan få uttrekk fra og med 2003 til og med 2022.

Slik mottar du uttrekket

Når du har sendt inn bestillingsskjemaet, vil vi gjøre klart uttrekket for deg. Du mottar en e-post fra oss via ShareFile innen fem virkedager. I e-posten blir du bedt om å klikke «Open» som fører deg til Skatteetatens ShareFile.

Du får uttrekket som en nedlastbar .csv-fil. Vi anbefaler å åpne dokumentet i Notepad eller liknende programmer på grunn av størrelsen på filen.

Merk at lenken du mottar bare kan benyttes 10 ganger og vil være tilgjengelig i fire dager fra du mottar e-posten fra oss. Vi anbefaler at du laster ned filene så du ikke mister tilgangen til dokumentet. 

 

Uttrekk for innsyn i aksjonærregister
Format: CSV
Inntektsår: 2022

Felt
nummer

Navn Innholder Datatype Lengde
1 Orgnr Organisasjonsnummer Tall Ni sifre
2 Selskap

Navn på selskap
beholdningen eies i

Tekst Ingen fast lengde
3 Aksjeklasse

Aksjeklasse eller isin for
aksjeklassen

Tekst Ingen fast lengde
4 Navn aksjonær Navn på aksjonær Tekst Ingen fast lengde
5 Fødselsår/orgnr

Fødselsår for aksjonærer
identifisert i folkeregisteret
eller organisasjonsnummer
for selskapsaksjonærer

Tall Ingen fast lengde
6 Postnr/sted Postnummer og poststed for aksjonærer identifisert av folkeregisteret eller av enhetsregisteret Tekst Ingen fast lengde
7 Antall aksjer Antall aksjer ved utgangen av inntektsåret Tall Ingen fast lengde
8 Antall aksjer selskap Antall aksjer totalt i selskap  Tall Ingen fast lengde