Skattekort med tabell- eller prosenttrekk

Når du har lønn eller annen skattepliktig utbetaling trenger du et skattekort. Den som utbetaler skal trekke skatt etter informasjonen i skattekortet ditt.

Tabelltrekk i skattekortet

Et tabelltrekk passer best for deg som har stabil inntekt og én fast arbeidsgiver/utbetaler.

Slik fungerer tabelltrekk

Arbeidsgiver/utbetaler trekker skatt etter en tabell. Hvilket tabellnummer du blir trukket etter, finner du på lønnsslippen din, eller på skattekortet som du finner når du logger deg inn på Min side. Opplysningene i skattekortet avgjør hvor mye skatt du skal betale i året.

Tabelltrekk tar hensyn til om årsinntekten øker, og trekker mer skatt hvis du får lønnsøkning i løpet av året. Skattekortet har også en prosentdel som utbetaler skal bruke hvis du har flere arbeidsgivere eller om du mottar ytelser fra Nav i samme periode.

For å unngå restskatt er det viktig at du sjekker og oppdaterer opplysningene i skattekortet hvis de ikke stemmer. Det er viktig at bare én utbetaler trekker skatt etter tabellen i skattekortet ditt.

Beregn skattetrekket ditt - basert på tabellkortet ditt ser du hva du får utbetalt.

Prosenttrekk i skattekortet

Prosenttrekk i skattekortet passer best for deg som har:

 • flere arbeidsgivere
 • ulike kombinasjoner av fastlønn og provisjonslønn og/eller bonus
 • store variasjoner i inntekten gjennom året
 • høy månedslønn og skal jobbe kun en kort periode i løpet av året - for eksempel sommerjobb eller sesongarbeid
 • pensjonsytelser som gir rett til skattefradrag
 • flere typer pensjonsytelser, for eksempel annen pensjon og AFP
 • en kombinasjon av lønns- og pensjonsinntekter
 • store fradragsposter (gjeldsrenter, reisefradrag, foreldrefradrag m.m.)

Slik fungerer prosenttrekk

Arbeidsgiver/utbetaler trekker skatt etter en fast prosent. Prosentsatsen beregnes ut fra hvor mye inntekt, fradrag, formue og gjeld du har.

Prosenttrekk tar ikke hensyn til om forholdet mellom inntekt og fradrag endrer seg. Dersom du i løpet av inntektsåret får høyere eller lavere inntekt, større eller mindre fradrag, kan du risikere å betale for lite eller for mye skatt.

For å unngå restskatt er det viktig at du sjekker og oppdaterer opplysningene hvis noe ikke stemmer. Du kjenner din økonomi best, så det er viktig at du sjekker om alt stemmer.

Hvis du oppdaterer skattekortet ditt og vi foreslår tabelltrekk, kan du selv krysse av for at du ønsker prosenttrekk.

Hvis du endrer skattekortet 

Endrer du skattekortet etter at arbeidsgiver eller utbetaler har rapportert inn årets første inntekt til oss, og du har tabellkort, vil det gjøres om til et prosentkort. Det er fordi tabellkort beregner skatt på inntekten for hele året. Når en utbetaling allerede er rapportert inn, kan tabellkort bli feil. Derfor får du prosentkort slik at skatten skal bli riktig. Da blir du trukket etter den prosenten som står i skattekortet ditt neste gang du får en utbetaling. 

Spesielt for deg som har

Har du tabelltrekk trekker Nav skatt etter tabell hvis tabellen er ført opp på aktuell ytelse fra Nav på skattetrekksmeldingen din.

Nav kan også trekke etter tabell hvis tabellen er oppgitt i trekkoden "Hovedinntekt" selv om det står prosenttrekk på trekkoden for «skattetrekk ved sykepenger, svangerskapspenger eller andre ytelser»

Hvis Nav mottar tabell så:

 • brukes alltid tabelltrekk når du får ytelse etter en grad på 51 prosent eller mer.
 • brukes alltid tabelltrekk når du mottar arbeidsavklaringspenger eller dagpenger.

Mottar du flere ytelser fra Nav i samme periode, er det viktig at tabelltrekk kun brukes ved skattetrekk i en av ytelsene. Du kan også bestille prosentkort, da vil skatt trekkes med samme prosent i alle ytelser.

Her finner du mer informasjon om bruk av tabelltrekk i ytelser fra Nav samt hvordan du endrer fra tabelltrekk til prosenttrekk hos Nav.

Det skrives ikke ut skattekort for sjøfolk bosatt i utlandet. For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, er det fastsatt egne trekktabeller:

 • 0100  Trekktabell Klasse 1
  For skatt av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag
 • 0101  Trekktabell  Klasse 1
  For skatt og folketrygdavgift av sjømannsinntekt med 10 prosent standardfradrag, 30 prosent sjømannsfradrag

Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom 12 måneder og gir av den grunn reduserte trekkbeløp. Det skal derfor ikke gis trekkfritak i ferietiden og før jul. Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover.

Hvis du har skattekort for kildeskatt på lønn, betaler du en fast prosent skatt hver måned. Din arbeidsgiver trekker et faste beløpet av lønnen din uansett hvor mye eller lite du tjener. Ved det månedlige trekket, er skatten din betalt.

Du får en skattekvittering i juni som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten for jobben du gjorde i fjor.

Om du velger deg ut av kildeskatt på lønn på et senere tidspunkt, vil dette beløpet omgjøres til forskuddstrekk.