Motregning

Hvis du skylder penger til det offentlige, kan penger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning.

Du mottar et brev fra oss, som viser en oversikt over hvilke krav som blir motregnet. Hvis du fortsatt har penger til gode etter motregningen, får du de utbetalt.

Vi kan motregne deg selv om du har en betalingsordning eller trekk i inntekten din.

Hvis du allerede har betalt kravene

Når du får brevet om at vi motregner deg, har vi allerede startet motregningen for kravbeløpet som står i brevet, og vi har ingen muligheter til å stoppe motregningen. Men har du betalt for mye, vil du få pengene tilbakebetalt fra oss.

Klage på motregningen

Du kan klage på motregningen hvis du trenger pengene du har til gode, for å ha noe å leve av.

Du vil ikke få medhold i klagen din hvis

  • motregningen skjer mellom krav av samme type (for eksempel at restskatt motregnes i skatt til gode)
  • du har bestilt ferie 
  • du har et privat lån du skulle løse ut
  • du hadde tenkt å sette av pengene til sparing

Orienteringsbrevet du mottar etter at vi har gjennomført motregning, inneholder informasjon om hvordan du kan klage.

Fristen for å klage er én måned.

Logg inn og fyll ut RF-1373:

Send klage

Fristen for å klage er én måned etter at Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav har mottatt pengene.

Klagen må være skriftlig og signert. Du må begrunne klagen din. Husk å legge ved relevant dokumentasjon.

Send klagen til:

Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav
9917 Kirkenes