Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.

Skattekortet/skattetrekksmeldingen lages på bakgrunn av opptil to års gamle opplysninger. Det kan ha skjedd mye i økonomien din i mellomtiden, derfor er det viktig at du kontrollerer skattekortet så du ikke trekker for mye eller for lite skatt.

Familie

  • Bor du alene sammen med barnet ditt, kan du søke om utvidet barnetrygd fra NAV. Får du utvidet barnetrygd fra NAV får du også særfradrag.
  • Om du gifter deg eller har en samboer i minst 12 måneder, forsvinner utvidet barnetrygd og rett til særfradrag. Husk å endre skattekortet.
  • Du kan sjekke skattetrekksmeldingen (skattekortet) for å se om særfradrag er ført opp. Stemmer det ikke, kan du endre skattekortet.

 

  • Har du blitt enke eller enkemann må du sjekke skattekortet ditt. Er du usikker på hva du skal trekke i skatt, kan du beregne skatten din her.
  • Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding. Ønsker du skattemeldingen til avdøde tilsendt, må postadresse til gjenlevende ektefelle eller arvinger, meldes til Folkeregistret.

Jobb

Bolig

  • Leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige.
  • Leier du ut en del av din egen bolig, vil skatteplikten for utleieinntektene avhenge av hvor stor del av boligen (regnet etter utleieverdi) som leies ut. Utleieverdi har ikke nødvendigvis sammenheng med størrelsen målt i areal.
  • Leier du ut bolig eller fritidseiendom for kortere tid, er det viktig å sette seg inn i reglene som stråde i kraft i 2018.

Pensjon

  • Du kan fortsette å jobbe samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden uten at pensjonen reduseres. Får du endringer i inntekten må du huske å endre skattekortet slik at du ikke får restskatt.

 

  • Har du gått fra etterlattpensjon til alderspensjon må du huske å endre skattekortet dersom inntekten har endret seg. Etterlattepensjon utbetales månedlig frem til den etterlatte tar ut alderspensjon. Pensjonen blir avkortet mot inntekt og opphører hvis den etterlatte gifter seg på nytt.

Uføretrygd

footer/desktop/standard