Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.

Derfor er det viktig at du kontrollerer skattekortet slik at du ikke trekker for mye eller for lite skatt.

Familie

 

Bolig

  • Leier du ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige.
  • Leier du ut en del av din egen bolig, vil skatteplikten for utleieinntektene avhenge av hvor stor del av boligen (regnet etter utleieverdi) som leies ut. Utleieverdi har ikke nødvendigvis sammenheng med størrelsen målt i areal.
  • Leier du ut bolig eller fritidseiendom for kortere tid enn 30 dager er inntekt inntil 10 000 kroner årlig skattefritt, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Jobb

Pensjon

  • Du kan fortsette å jobbe samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden uten at pensjonen reduseres. Får du endringer i inntekten må du huske å endre skattekortet slik at du ikke får restskatt.

 

  • Har du gått fra etterlattpensjon til alderspensjon må du huske å endre skattekortet dersom inntekten har endret seg. Etterlattepensjon utbetales månedlig frem til den etterlatte tar ut alderspensjon. Pensjonen blir avkortet mot inntekt og opphører hvis den etterlatte gifter seg på nytt.

Uføretrygd