Flyttekostnader ved ny stilling

Flyttekostnader som du hovedsakelig har hatt for å overta en ny stilling, kan du få fradrag for dersom du har akseptert tilbudet om stillingen før flyttingen tok til.

Fradragsretten gjelder også kostnader til flytting fra utlandet til Norge og fra Norge til utlandet, såfremt inntekten i den nye stillingen er skattepliktig til Norge.

Fradragsretten omfatter blant annet:

  • reisekostnader,
  • kostnader til flytting av innbo og løsøre, herunder pakking, emballasje, forsikring og lignende.

Fradrag for flyttekostnader som skyldes overtakelse av en ny stilling inngår i minstefradraget i skattemeldingen din. Dersom du ikke benytter minstefradraget, skal du fremdeles føre fradraget for flyttekostnader.