Sats for:

Minstefradrag

Minstefradraget er et standardfradrag som automatisk trekkes fra lønn og pensjon, og som skal dekke de fleste kostnadene du har hatt knyttet til arbeid.

Eksempler på kostnader som dekkes av minstefradraget:

Det er noen kostnader knyttet til arbeid som du kan få fradrag for i tillegg til minstefradraget:

Hvis du har så høye kostnader at de er større enn minstefradraget, kan du legge inn de faktiske kostnadene dine i skattemeldingen. Du får da fradrag for dem istedenfor minstefradraget. 

Satsen for minstefradraget beregnes med en prosentandel av inntekten din, men begrenset opp til øvre beløpsgrense. 

Velg år for å finne satsen for det aktuelle året.

 

 


Lønnsinntekt  
Sats 46 %
Øvre grense * 104 450 kr

 

Pensjonsinntekt  
Sats  40 %
Øvre grense  86 250 kr

 

*Hvis du har både lønns- og pensjonsinntekt, er minstefradraget begrenset til den øvre grensen for lønnsinntekt.

Hvis du har vært bosatt i Norge deler av året, blir den øvre grensen for minstefradraget avkortet tilsvarende hvor mange hele eller påbegynte måneder du har bodd i Norge. Det samme gjelder i særtilfellene etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav d, h og skatteloven § 2-3 andre ledd.

Minstefradraget er kroner 4 000 hvis du er bosatt i utlandet og skattepliktig for vederlag, pensjon, honorar osv. som direktør, styremedlem eller lignende i et norsk selskap. Er inntekten under 4 000, blir minstefradraget lik inntekten.