Fradrag for kostnader til doktorgrad (utgått)

Fradrag for utgifter i forbindelse med doktorgrad fjernes fra inntektsåret 2023. Gjelder for kostnader i 2023 eller senere. 

Hvis du har kostnader knyttet til arbeid og liknende som er høyere enn minstefradraget, kan du kreve fradrag for disse i skattemeldingen din (selvangivelsen), i stedet for minstefradraget.