Fradrag for kostnader til doktorgrad

Når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking, reising og doktorgradsmiddag.

For doktorgradsmiddag etter disputas kan du trekke fra inntil 28 540 kroner, men maks 1 427 kroner per kuvert (satser for inntektsåret 2022), dersom du ikke kan dokumentere høyere kostnader. 

Du får kun fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner. 

Fradragene for kostnader til doktorgrad kommer i tillegg til minstefradraget. 

Slik fører du det i skattemeldingen

Fradraget føres i skattemeldingen din. 

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.