Fagforeningsfradrag

Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra inntil 7 700 kroner i din skattepliktig inntekt for 2023. For inntektsåret 2024 kan du trekke fra inntil 8 000 kroner. Har du betalt fagforeningskontingent for en del av året, reduseres maksimumsbeløpet forholdsmessig.

Dette gjelder alle yrkesaktive lønnstakere som har:

  • blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon,
  • betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen.

eller

  • betalt fagforeningskontingent til en arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat, som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene.

Maksimalt fradrag:

  • For inntektsåret 2023 er 7 700 kroner.
  • For inntektsåret 2024 er 8 000 kroner.

Maksimalt fradrag er uavhengig av antall medlemskap. Du kan også se satser for hvert år.

Skattemeldingen din er normalt utfylt med hva du har betalt i fagforeningskontingent. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av arbeidsgiveren din i a-meldingen, så sjekk at alt er riktig.

Har du betalt direkte til fagforeningen og har levert en attestert oppgave over innbetalt kontingent til din arbeidsgiver, skal arbeidsgiver innrapportere beløpet.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstillingen over inntekter, fradrag og skattetrekk som du mottar fra arbeidsgiveren i januar/februar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med arbeidsgiver for at sammenstillingen skal bli riktig.

Hvis du har betalt direkte til fagforeningen, kan summen være innrapportert av fagforeningen.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis du fører fradrag, må du kunne dokumentere betalt kontingent:

  • hvis du har betalt direkte til fagforeningen: med attestert oppgave fra fagforeningskassereren
  • hvis du har betalt via trekk fra arbeidsgiver: bekreftelse fra arbeidsgiver på trukket beløp.