Sats for:

Fagforeningsfradrag

Hvis du har betalt fagforeningskontingent, kan du trekke fra inntil 3 850 kroner i skattepliktig inntekt, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året.

Fradraget for fagforeningskontingent føres i skattemeldingen din (selvangivelsen). Beløpet skal være forhåndsutfylt i den elektroniske skattemeldingen hvis kontingenten trekkes og innbetales av arbeidsgiver. Da står den også i den årlige sammenstillingen over inntekt, fradrag og skattetrekk som du får av arbeidsgiver i januar/februar.


Maksimalt fradrag 3 850 kroner