Hjemmekontor og skatt

Her finner du informasjon om hjemmekontor, skatt og fradrag når du er ansatt og ikke jobber på ditt vanlig arbeidssted.

Fradraget du får for å ha hjemmekontor inngår i minstefradraget som du får automatisk. For de fleste vil det ikke være lønnsomt å kreve fradrag for faktiske kostnader fremfor minstefradraget du får automatisk. Det betyr i de fleste tilfeller at du får ingen ekstra fradrag for kostnader knyttet til å jobbe hjemmefra.

Utstyr til hjemmekontoret

Du kan med noen forbehold få nødvendig utstyr betalt av arbeidsgiveren uten at dette har konsekvenser for skatten.

Et funksjonelt hjemmekontor forutsetter at du har både arbeidsplass (for eksempel skrivebord og stol) og nødvendig utstyr tilgjengelig hjemme. For enkelte hjelpemidler man trenger på hjemmekontoret, for eksempel telefon og internettilgang (EKOM) gjelder egne skatteregler.

  • Arbeidsgiveren din kan både låne deg kontorutstyr og gi deg kontorutstyr, men for at det skal være skattefritt må hovedformålet være at du skal bruke det på hjemmekontoret.

  • Det er også mulig å kjøpe utstyr til hjemmekontoret selv og få kostnadene tilbakebetalt av arbeidsgiver. Også her må hovedformålet med kjøp av utstyr være til bruk på hjemmekontor for at det skal være skattefritt.

  • Dersom din arbeidsgiver gir deg en sum penger som du selv disponerer til kjøp av utstyr, vil det være skattepliktig som lønn. Unntaket er hvis du dokumenterer overfor arbeidsgiveren din hva pengene er brukt til, og det kun er utstyr hvor hovedformålet er til bruk i arbeidet. Et eventuelt overskudd fra den mottatte summen vil være skattepliktig som lønn.

  • Løpende utgifter til kontorrekvisita som forbrukes, og som utelukkende brukes i jobbsammenheng, kan refunderes uten skatteplikt. Dette kan for eksempel gjelde toner til printer, printerpapir, skriveblokker, penner mv.

Fradrag for hjemmekontor

Kostnader knyttet til et rom i boligen din som utelukkende benyttes til hjemmekontor, som husleie, vask, strøm og forsikring kan være fradragsberettigede. Det samme gjelder kostnader til innkjøp av kontormøbler og annet kontorutstyr som hovedsakelig er til bruk på hjemmekontoret. Alternativet til fradrag for faktiske kostnader er standardbeløpet på 2 050 kroner per år (2022 sats).

Som ansatt vil fradrag for slike hjemmekontorkostnader likevel inngå i minstefradraget for de aller fleste. Minstefradraget får du automatisk.

Du må ha kostnader knyttet til arbeidet som overstiger minstefradraget for at det skal lønne seg å kreve fradrag for faktiske kostnader fremfor minstefradraget.

Minstefradraget for 2022 er på 46 prosent av brutto lønnsinntekt, maksimalt 109 950 kroner. Det betyr at for de fleste er et eget fradrag for hjemmekontorkostnader ikke aktuelt.

Mat på hjemmekontoret

Kostnader til mat, f.eks. lunsj og overtidsmat, får du ikke fradrag for på hjemmekontor da dette anses som private utgifter. 

Reise til og fra jobb

Når du nå ikke reiser så mye mellom hjem og arbeidsplassen din, betyr det at du heller ikke får fradrag for dette.

Har du vanligvis store reise- eller pendlerutgifter så kan det hende at skattetrekket du har på skattekortet i 2022 ikke tok høyde for at du endte opp med færre dager med arbeidsreiser enn vanlig. Da kan det være at du har trukket litt for lite i skatt i 2022. Det kan være en årsak til at du får restskatt for 2022.

Du må selv fylle ut i skattemeldingen hvor mange dager du hadde reiser mellom hjem og arbeidssted for å sikre at du får korrekt fradrag. Sjekk også skattekortet så kan du legge inn de faktiske tallene som gjelder for deg nå.

Fradrag for reisekostnader på yrkesreise inngår i minstefradraget.

For utdypende informasjon om hjemmekontor og skatt kan du lese Skatteetatens prinsipputtalelse.