Fradrag for kostnader til utdanning

Kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, for eksempel grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv., får du i utgangspunktet ikke fradrag for.

Kostnader du har til å holde ved like en utdanning, og/eller til å holde deg à jour med utviklingen i faget, er fradragsberettiget hvis du bruker utdanningen til å oppnå inntekt.

Er du arbeidstaker, er det i tillegg en forutsetning for fradragsrett at du er i et arbeidsforhold hvor utdanningen er relevant.

Eksempel:

  • vedlikehold av et flysertifikat hvis du er yrkesaktiv som flyger

Du har rett til fradrag for kostnader direkte knyttet til utdanningen, som for eksempel undervisningsavgift, semesteravgift, eksamensavgift og skolebøker. Disse kostnadene inngår i minstefradraget i skattemeldingen din, dersom du velger minstefradrag i stedet for fradrag for faktiske kostnader.