Feriepenger

Feriepenger er skattepliktig inntekt det året de utbetales. De er bare trekkfrie (trekkes ikke skatt) dersom de utbetales året etter opptjeningsåret, og på visse vilkår. 

Feriepengene er alltid skattepliktig inntekt, og med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret. Skattekortet er justert slik at det som vanligvis skjer er at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

For deg som privatperson

Feriepengene opptjenes året før ferien avvikles. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av lønnen i opptjeningsåret (12 prosent om du har fem ukers ferie). Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent (14,3 prosent ved seks ukers ferie).

Grunnlaget for feriepenger er oppført på lønnsslippen for opptjeningsåret.

Får du utbetalt feriepengene i løpet av opptjeningsåret blir du trukket i skatt. Her finner du mer informasjon om beregningen og hva som er trekkfritt og trekkpliktig.

Husk å sjekke skattekortet slik at du unngår restskatt.

For deg som privat arbeidsgiver

Lønn for enkeltstående oppdrag gir ikke grunnlag for feriepenger. Er arbeidet gjort i et arbeidsforhold, har arbeidstaker krav på feriepenger. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av lønnen i opptjeningsåret. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent. Opptjeningsåret er året før ferieåret.

Feriepengene skal utbetales til arbeidstakeren før ferien tas. Ved utbetaling i ferieåret skal det ikke trekkes skatt av feriepengene. Blir arbeidsforholdet avsluttet i opptjeningsåret, skal feriepengene utbetales med en gang. Da må du trekke skatt etter skattekortet. Du må i begge tilfeller føre opp feriepengene og levere a-melding, eventuelt "Melding om lønnet arbeid i hjemmet".

Mer informasjon om beregning av feriepenger og trekk i lønn for feriepenger:

Arbeidstilsynet kan gi mer informasjon om reglene for ferie og feriepenger. Ta kontakt med skatteoppkreveren i din kommune for mer informasjon om trekkreglene.

footer/desktop/standard