Lønn betalt over 60 000

Mange privatpersoner som skal ha utført arbeid av andre mot betaling, kan være i tvil om hvilke plikter de har som arbeidsgivere. Her får du informasjon for å gjøre det enklere å få oversikt over hvilke regler som gjelder overfor skattemyndighetene.

Skattemyndighetene er blant annet skatteoppkrever og skattekontor. Det er hovedsakelig skatteoppkreverkontoret som arbeidsgivere forholder seg til. Med skatteoppkrever menes kemner eller kommunekasserer.

Alle detaljer i skattereglene er ikke tatt med, men private arbeidsgivere kan likevel følge reglene slik de er gjengitt her.

Det er fastsatt særskilte skatteregler som gjør det enklere og billigere for husstander å engasjere privatpersoner til arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen. På visse vilkår slipper man å betale arbeidsgiveravgift. Det er også utarbeidet en forenklet melding, som gjelder både betaling av skattetrekk og som lønnsslipp.

Opplysninger om denne ordningen finner du i Småjobber i hjemmet.

Opplysninger om skatteregler ved lønn til barnepass i eget hjem eller hos dagmamma, finner du i Betalt barnepass. En arbeidsgiver gir i noen tilfeller vederlag for arbeid i form av naturalytelser (f.eks. fri kost og losji) eller utgiftsgodtgjørelser (f.eks. bilgodtgjørelse). Bestemmelser om hvordan dette skal behandles, er ikke tatt med her. Skatteoppkreveren i kommunen kan svare på dette og andre spørsmål.

Mer informasjon