Lønn betalt over 60 000

Mange privatpersoner som skal ha utført arbeid av andre mot betaling, kan være i tvil om hvilke plikter de har som arbeidsgivere. Her får du informasjon om hvilke regler som gjelder.

Alle detaljer i skattereglene er ikke tatt med, men private arbeidsgivere kan likevel følge reglene slik de er gjengitt her.

Det er fastsatt særskilte skatteregler som gjør det enklere og billigere for husstander å engasjere privatpersoner til arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen. På visse vilkår slipper man å betale arbeidsgiveravgift. Det er også utarbeidet en forenklet melding, som gjelder både betaling av skattetrekk og som lønnsslipp.

Opplysninger om denne ordningen finner du i lønnsarbeid i hjemmet.

Opplysninger om skatteregler ved lønn til barnepass i eget hjem eller hos dagmamma, finner du i Betalt barnepass. En arbeidsgiver gir i noen tilfeller vederlag for arbeid i form av naturalytelser (f.eks. fri kost og losji) eller utgiftsgodtgjørelser (f.eks. bilgodtgjørelse). Bestemmelser om hvordan dette skal behandles, er ikke tatt med her. 

Mer informasjon