Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

A-meldingen

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes lønn, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Hvem har opplysningsplikt og må levere a-melding

Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser, skal levere a-melding. Har du ansatte, eller utbetaler lønn, pensjoner eller andre ytelser, har du opplysningsplikt i a-ordningen og skal levere a-melding.

A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold

Når skal du sende inn a-melding

Når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av året er høyere enn 1 000 kroner skal du sende a-melding.

A-meldingen leveres elektronisk den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Lønn og annen inntekt leveres i a-meldingen for den måneden utbetalingen er gjort. Forskuddstrekk oppgis for den måneden trekket er foretatt. Du skal levere opplysninger om arbeidsforholdet hver måned til og med den måneden den ansatte slutter.

Har du trukket skatt av lønn som er fritatt for rapportering, må du likevel sende inn a-melding. Du skal rapportere forskuddstrekket, men ikke lønnen.

Levering av a-melding

Her finner du veiledning om hvordan du leverer a-meldingen 

Når du leverer, får du med en gang en tilbakemelding et med informasjon om kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskuddstrekk).

Sammenstilling til den ansatte

Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere gi en årlig sammenstilling til sine ansatte over lønn og ytelser, fradrag og trekk som er rapportert foregående år. Sammenstillingen kan den ansatte bruke til å kontrollere opplysningene som er på skattemeldingen.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Gjelder lønnsutbetalingene arbeid i tilknytning til hjemmet eller fritidsboligen til deg som arbeidsgiver, kan du bruke "Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04" (forenklet oppgjørsordning for private arbeidsgivere). Den må du sende når lønnsutbetalingene til den ansatte overstiger 6000 kroner. Meldingen fyller du ut for hver lønnsutbetaling. Har du trukket skatt av lønn som er fritatt for rapportering, må du likevel sende en melding. Du rapporterer da forskuddstrekket, men ikke lønnen.

Den ansatte skal ha en utskrift en lønnsslipp ved hver utbetaling. Lønnsslippen finner du på den innsendte meldingen i Altinn. Summen av alle meldinger/lønnsslipper erstatter en årlig sammenstilling, så den ansatte må ta vare på meldingen(e) for kontroll av skattemeldingen.

Mer informasjon finner du i "Lønnsarbeid i hjemmet" og "Betalt barnepass".