Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Lønnsarbeid i hjemmet

Noe lønnsarbeid i hjemmet er skattefritt. Du kan bruke en forenklet rapportering for å registrere skattepliktige utbetalinger.

Småjobber

Dersom du trenger hjelp til småoppdrag i hjemmet, for eksempel hagearbeid, snømåking, renhold og annet arbeid på huset, kan du betale opptil 6 000 kroner i lønn i året per person skattefritt og hvitt. Les mer om skattereglene for småjobber.

Jeg har betalt under 60 000 kroner i lønn i året

Dersom du betaler over 6 000 kroner skal du rapportere lønnen. Hvis den totale lønnen ikke overstiger 60 000 kroner per år, kan du rapportere inn lønnen og beregne og betale skattetrekket gjennom den forenklede "Melding om lønnet arbeid i hjemmet".

Når lønnen ikke overstiger 60 000 kroner slipper du å betale arbeidsgiveravgift. Men det er en forutsetning at arbeidet skjer i hjemmet, at du betaler som privatperson og den som utfører jobben ikke har firma i samme bransje.

Les mer om lønn under 60 000 kroner i året.

Jeg har betalt over 60 000 kroner i lønn i året

Dersom du har utbetalt over 60 000 kroner i lønn for arbeid i hjemmet som hagearbeid, snømåking, renhold og annet arbeid på huset, må du betale arbeidsgiveravgift av hele beløpet. Du må da etterberegne arbeidsgiveravgift av alle lønnsutbetalinger som ble gjort ved bruk av den forenklede ordningen. Du skal likevel fortsette å bruke den forenklede meldingen ut året.

Les mer om lønn over 60 000 kroner i året.