Småjobber og tjenester

Inntekt fra lønnet arbeid er skattepliktig. Reglene om skattefritak på noen typer småjobber er ment som en forenkling for oppdragsgiverne, og ikke nødvendigvis for at oppdragstakere skal få inntekt som ikke skal skattlegges.

For at du skal kunne ta imot lønn etter forenklet ordning, kan du ikke være selvstendig næringsdrivende innen samme fagfelt som oppdraget gjelder.

For arbeidsoppdrag som ikke er i arbeidsgivers hjem, er grensen for skattefri lønn 1 000 kroner per år. Skattefritaket er utvidet til 6 000 kroner i de tilfeller lønnsmottakeren utfører arbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig.

Les mer og test om dette er aktuelt for deg på handlehvitt.no

Småjobber kan bli til virksomhet

Utfører du mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som virksomhet. Dersom du tar imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som virksomhet, skal du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for virksomheten. Da kan det også være at virksomheten er merverdiavgiftspliktig.

Dersom aktiviteten er mer hobbypreget, inkluderes som oftest flere momenter i den konkrete vurderingen, for eksempel om man har inntekt fra annet arbeid. I regelverket er det ikke en beløpsgrense for når en aktivitet blir til virksomhet. Det blir alltid en konkret vurdering i hvert tilfelle av hvorvidt den samlede aktiviteten oppfyller de generelle vilkårene for å drive virksomhet. Du kan få hjelp til å finne ut om du er næringsdrivende her. Kontakt oss dersom du er i tvil. 

Mottatt lønn fra småjobber? Sjekk skattemeldingen

Hvis din arbeidsgiver har sendt a-melding til Skatteetaten om lønn for arbeid i hjemmet under 6 000 kroner, eller lønn fra skattefrie organisasjoner under 10 000 kroner, vil beløpet likevel kunne være utfylt i skattemeldingen din som skattepliktig inntekt.

Da må du stryke beløpet i skattemeldingen din. Rettelsen er nødvendig for at du skal unngå at lønnen blir skattlagt. Du kan dermed ikke benytte deg av leveringsfritak for skattemeldingen.