Hvilke opplysninger skal arbeidsgiver gi inntektsmottaker?

Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere gi en årlig sammenstilling til sine ansatte over inntekter, fradrag og trekk som er rapportert foregående år.

 

Arbeidsgivere og andre som har utbetalt lønn eller ytelser skal gi en sammenstilling

Alle arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre som utbetaler lønn, ytelser, godtgjørelser m.m. skal lage en slik sammenstilling til hver enkelt ansatt eller inntektsmottaker.

Sammenstillingen leverer du til inntektsmottaker

Den skal ikke sendes Skatteetaten, men du skal bare levere den til de ansatte/inntektsmottakerne.

 

Unntak:

  • Arbeidsgivere som leverer forenklet melding for lønnet arbeid i hjemmet er fritatt fra å levere sammenstilling.
  • Arbeidsgivere som leverer forenklet a-melding for veldedig og allmennyttig organisasjon eller institusjon er fritatt fra å levere sammenstilling.

 

Frist

Fristen er 1. februar. Det betyr at du skal sende inn sammenstillingen senest 31. januar i året etter inntektsåret.

 

Innhold

Sammenstillingen skal inneholde

  • summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser). Samme type ytelse kan summeres og oppgis samlet. Med samme type ytelse menes ytelser som har like egenskaper i rapporteringen.
  • summen av feriepengegrunnlaget
  • summen av rapportert forskuddstrekk
  • ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i  arbeidsgivers systemer

HUSK! Har du endret opplysninger i a-meldingen etter at du har sendt sammenstillingen til inntektsmottaker, må du også gi inntektsmottaker en ny oppdatert sammenstilling.

 

Har du lønnssystem?

Kontakt din lønnssystemleverandør for mer informasjon om sammenstillingen i ditt lønnssystem.

 

Leverer du a-meldingen direkte på skatteetaten.no eller i Altinn?

Vi har laget eksempler på hvordan sammenstillingen kan utformes og fylles ut for de som leverer a-melding direkte på skatteetaten.no eller i Altinn. Det er ikke noe formkrav til hvordan sammenstillingen skal se ut, bare krav til innholdet.