Med din hjelp kan vi gjøre a-meldingen enda enklere

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og forenkle tjenestene våre. For å få det til, er det viktig at vi får innspill fra deg som fyller ut denne meldingen. 

Ta kontakt

Direkte rapportering av a-meldingen og arbeidstakere på oppdrag

Hvis du ikke bruker lønnssystem for å sende inn a-meldingen, kan du levere a-meldingen direkte her på nettsidene våre.

Har du lønnssystem, skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til å endre opplysninger eller rette feil.

Viktig informasjon

Vi inviterer til webinar om den nye løsningen torsdag 29. juni. Informasjon om webinaret og påmelding finner du her: Webinar "Ny a-melding A10"

Ønsker du å se opptak fra forrige webinar som ble arrangert 31. mars finner du det her: Opptak webinar A10.

Velg riktig rapporteringsløsning

Få hjelp til å finne riktig løsning for deg:

 

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Når du skal levere inn a-meldingen kan du nå ta i bruk vår nye og enklere rapporteringsløsning – A10. Løsningen er for deg som ikke bruker lønnssystem til å sende a-meldingen.

Den nye løsningen (A10) skal etter hvert erstatte løsningen for manuell innsending av a-meldingen i Altinn (A01).

Løsningen er enklere og gir deg mer hjelp underveis med rapporteringen av a-meldingen.

Den er nå i en førsteversjon og vi vil utvikle den videre i tiden framover. 

 

Forstå den nye løsningen

Brukerveiledning: Hjelp til å fylle ut