Direkte rapportering av a-meldingen og arbeidstakere på oppdrag

Hvis du ikke bruker lønnssystem for å sende inn a-meldingen, kan du levere a-meldingen direkte her på nettsidene våre.

Har du lønnssystem, skal du ikke bruke dette skjemaet, heller ikke til å endre opplysninger eller rette feil.

Viktig informasjon

Vi inviterer til webinar onsdag 01. februar. Tema er den nye løsningen for direkte rapportering – A10. Vi går igjennom den nye løsningen, og du kan få hjelp til å levere a-meldingen av våre veiledere. Du kan melde deg på her: påmeldingsskjema webinar

Velg riktig rapporteringsløsning

Få hjelp til å finne riktig løsning for deg:

 

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Når du skal levere inn a-meldingen kan du nå ta i bruk vår nye og enklere rapporteringsløsning – A10. Løsningen er for deg som ikke bruker lønnssystem til å sende a-meldingen.

Den nye løsningen (A10) skal etter hvert erstatte løsningen for manuell innsending av a-meldingen i Altinn (A01).

Løsningen er enklere og gir deg mer hjelp underveis med rapporteringen av a-meldingen.

Den er nå i en førsteversjon og vi vil utvikle den videre i tiden framover. Løsningen er ikke utviklet nok til at alle kan ta den i bruk ennå.

Forstå den nye løsningen

Brukerveiledning: Hjelp til å fylle ut

 

Hvis du vet hvilken rapporteringsløsning du skal bruke, kan du gå direkte til: