Avstemmingsinformasjon

Avstemmingsinformasjon oppsummerer opplysningene du har sendt inn i a-meldingen for en eller flere perioder.

Om denne tjenesten

Logg inn og bestill avstemmingsinformasjon for å få oversikt over hvilke opplysninger du har sendt inn i en eller flere a-meldinger.

Oppgi år og måneder informasjonen skal gjelde for.

Etter at du har bestilt, mottar du avstemmingsinformasjon i din oversikt. 

Alle som har sendt a-melding kan bestille avstemmingsinformasjon.

For å bestille trenger du en av disse rollene i Altinn:

 • Utfyller/Innsender
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson NUF


Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Avstemmingsinformasjon inneholder opplysninger om:

 • arbeidsgiveravgift
 • forskuddstrekk
 • inntektsopplysninger per underenhet du har sendt a-melding for
 • innmeldt pensjonsinnretning

Du kan også bestille opplysninger per inntektsmottaker om:

 • arbeidsforhold
 • inntekter
 • fradrag
 • forskuddstrekk

Vær oppmerksom på at opplysninger om utleggstrekk ikke er med i rapporten.

Den gamle versjonen på altinn (A06) er fortsatt tilgjengelig i en periode fremover. Dersom du ønsker å bruke den kan du logge inn her: Altinn - Avstemmingsinformasjon