Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Aa-registeret er et grunndataregister over arbeidsforhold i Norge. Det er NAV som eier og forvalter registeret. 

Opplysninger om arbeids- og oppdragsforhold som blir gitt i a-meldingen blir registrert i Aa-registeret. Flere offentlige myndigheter og private aktører bruker arbeidsforholdsopplysinger fra Aa-registeret for å løse offentlige oppgaver, slik som NAV, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. 

NAV bruker opplysningene i Aa-registeret til blant annet å

• behandle søknader om ytelser
• utbetale og refundere sykepenger og foreldrepenger
• arbeide for å redusere sykefravær
• forebygge og avdekke trygdemisbruk
• utarbeide statistikk

 

Vil du se opplysninger i Aa-registeret?

Arbeids- og oppdragsgivere kan bruke NAV sin innsynstjeneste for arbeidsgivere for å se hvilke opplysninger virksomheten har gitt om arbeidsforhold i a-meldingen.

 

Hvis du er ansatt eller frilanser, kan du se hvilke opplysninger arbeidsgiver eller oppdragstaker har gitt om ditt arbeidsforhold på Min side på nav.no.