Om a-ordningen

A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om inntekt og ansatte til NAV, SSB og Skatteetaten.

Ordningen er digital. Opplysningene blir sendt elektronisk, enten via arbeidsgivers lønnssystem eller via en tjeneste i Altinn. Skatteetaten forvalter ordningen på vegne av de andre etatene.

A-ordningen trådte i kraft 1. januar 2015. Hensikten var å forenkle og samordne arbeidsgivers rapportering ved å gå fra fem skjemaer til én a-melding.

 

Hvilke opplysninger kommer i a-ordningen

Arbeidsgiver oppgir inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk og utleggstrekk til sine ansatte, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt til virksomheten.

Opplysningene rapporteres minst én gang i måneden.

 

Hva brukes opplysningene til

NAV bruker opplysningene blant annet i saksbehandlingen av

 • sykepenger
 • foreldrepenger
 • uføretrygd
 • dagpenger
 • og til kontroll av de fleste andre ytelser som administreres av NAV

 

Skatteetaten bruker opplysningene blant annet til

 • skattemeldingen (selvangivelsen)
 • skatteoppgjøret
 • skattekort
 • å kreve inn og kontrollere arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk og utleggstrekk

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene blant annet til

 • lønnsstatistikken
 • sysselsettingsstatistikken
 • sykefraværsstatistikken

 

Opplysninger om arbeidsforhold legges i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Dette registeret blir brukt av NAV og Skatteetaten, i tillegg til blant annet  Arbeidstilsynet, Politi- og lensmannsetaten, Finanstilsynet, Helsedirektoratet og Forsvaret. 

 

Opplysningene blir gjenbrukt av andre

NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten distribuerer bare opplysningene videre til private og offentlige aktører som etter samtykke eller hjemmel i lov kan motta dem.

Opplysningene danner grunnlaget for bedre tjenester til borgerne fra både offentlig virksomhet og privat næringsliv.

Her er noen eksempler:

 • Husbanken
 • Statens lånekasse
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Fellesordningen for Pensjon (AFP)
 • Garantikassen for fiskere
 • Pensjonsselskaper
 • Banker (ved søknad om lån)

 

Tall og fakta

I a-ordningen gir hvert år 260 000 arbeidsgivere opplysninger om 4,6 millioner ansatte og pensjonister. 

Hver måned blir det rapportert: 

 • 190 milliarder kroner i lønn, pensjon og andre ytelser
 • 50 milliarder kroner forskuddstrekk
 • 16 milliarder kroner arbeidsgiveravgift
 • 150 millioner kroner finansskatt på lønn

90 prosent av arbeidsgiverne har et lønns- og personalsystem og sender a-meldingen fra systemet. Disse står for over 99 prosent av opplysningene som kommer i a-ordningen.

 

Aktuelt regelverk