Velg rett måte å levere a-melding på

De fleste som leverer a-melding, sender meldingen fra et system. Dette kan være et lønnssystem, pensjonssystem eller annet sluttbrukersystem. Hvis du ikke bruker lønnssystem, kan du levere a-melding direkte på skatteetaten.no. A-meldingen kan også i noen tilfeller sendes fra skjema i Altinn.

 

Måter å levere på Hvem kan bruke hvilken måte
Fra system (A02) For deg som har et lønnssystem, pensjonssystem eller annet sluttbrukersystem. Alle som sender a-melding kan sende fra system. 
Direkte registrering på skatteetaten.no For deg som ikke har lønnssystem.  
Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)  For veldedige organisasjoner med lønnsutgifter som ikke inngår i næringsvirksomhet.
Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)  For privatpersoner som betaler lønn til ansatte i egen bolig eller fritidseiendom.

 

Ikke kombiner flere måter

Hvis du har et lønnssystem, bør du bare sende a-meldinger fra systemet. Kombinerer du flere måter er det vanskelig å ha kontroll på hvilke arbeidsforhold du har oppgitt og krevende å gjøre endringer eller rette opp i feil. 

Har du for eksempel sendt inn opplysninger både fra et system (A02) og direkte på skatteetaten.no for samme måned, vil arbeidsforholdene registreres flere ganger og tolkes som ulike arbeidsforhold. Det betyr at du neste måned må oppgi begge arbeidsforholdene for ikke å få feilmeldinger på tilbakemeldingen.

 

Levere fra system (A02)

Tjenesten er for deg som har et lønnssystem, pensjonssystem eller annet sluttbrukersystem. Gjelder både om du selv eller din regnskapsfører har et slikt system.

De fleste system er fullt integrert med Altinn slik at du kan sende a-meldingen direkte i systemet. Er du usikker på hvordan dette fungerer i ditt system, ta kontakt med din systemleverandør.

Noen system er delvis integrert med Altinn. Det finnes da en egen tjeneste i Altinn for å laste opp opplysningene i a-meldingen.

Vi anbefaler alle virksomheter å sende a-melding fra et system (A02).

For deg som er systemleverandør eller skal lage eget system

Ønsker du tilgang til teknisk dokumentasjon for a-meldingen, informasjon om hvordan du kan teste systemet ditt eller andre nyttige tips, finner du dette på a-meldingen side sider på altinndigital.no

Her finner du teknisk dokumentasjon til a-meldingen, tilbakemeldingen og avstemmingsrapporten, oversikt over forretningsregler, inntektskombinasjoner og relasedokumenter. Du finner også informasjon om test og testdata, og dokumentasjon fra informasjonsmøter.

 

Hvis du ikke har lønnssystem

Hvis du ikke har lønnssystem, kan du levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no.

I denne a-meldingen kan du levere opplysninger om arbeidsforhold, lønn, ytelser, forskuddstrekk og utleggstrekk til dine ansatte, i tillegg til arbeidsgiveravgift.

Denne a-meldingen har disse begrensningene:

  • kun én a-melding per underenhet
  • kan ikke brukes av offentlige etater

Når du leverer a-meldingen direkte, er det alltid den siste a-meldingen som er sendt for måneden som gjelder for den underenheten du leverer a-meldingen for. Det vil si at hvis du retter feil eller mangler, vil den nye a-meldingen du leverer erstatte/overskrive forrige a-melding for den måneden.

 

Forenklet a-melding for veldedig og allmennyttig organisasjon (A05)

Skjemaet er for veldedige og allmennyttige organisasjoner eller institusjoner med lønnsutgifter som ikke inngår i næringsvirksomhet.

Bruk dette skjemaet når:

  • Lønnsutgifter per ansatt er under 80 000 kroner i løpet av året
  • Samlede lønnsutgifter for alle ansatte er under 800 000 kroner i løpet av året

Merk!
Hvis utbetalingene overstiger grensene over skal du ikke bruke forenklet melding (A05). Du skal da sende a-melding fra et system (A02) eller direkte på skatteetaten.no eller i Altinn (A01). 

Hvis lønnsutbetalingene er under 10 000 kroner per ansatt i løpet av året, behøver du ikke oppgi dette.

Er du i tvil om du kan bruke forenklet a-melding, kan du lese mer om hvilke regler og unntak som gjelder denne ordningen

 

Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Skjemaet er for privatpersoner som betaler lønn til ansatte i egen bolig eller fritidseiendom.

Bruk dette skjemaet når:

  • Samlet lønn, inklusive verdi av kost og losji, er over 6 000 kroner per ansatt i løpet av året.
  • Samlet lønn, inklusive verdi av kost og losji for alle dine ansatte er under 60 000 kroner i året.
  • Du betaler for pass av barn under 12 år, eller for barn med særlig behov for omsorg og pleie (uavhengig av alder), og lønnen er over 6 000 kroner per ansatt i løpet av året. Her skal du bruke A04 selv om samlet lønn for dine ansatte overstiger 60 000 kroner.  
  • verge (etter vergemålsloven § 30) som overstiger 6000 kroner per verge i løpet av året når utbetalingen skjer fra den vergetrengende

Merk!
Hvis utbetalingene overstiger grensene over, skal du ikke bruke melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04). Du skal da sende a-melding fra et system (A02) eller direkte på skatteetaten.no.

Er samlede lønnsutbetalinger under 6 000 kroner per ansatt i løpet av året, behøver du ikke oppgi dette.

Er du i tvil om du kan bruke forenklet a-melding kan du lese mer om hvilke regler og unntak som gjelder denne ordningen.