Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Når du skal betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, må du summere beløpene du har rapportert på a-meldinger fra de to kalendermånedene i terminen. Du får et KID-nummer for forskuddstrekk og et for arbeidsgiveravgift når du leverer elektronisk.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales til Skatteetaten. Se kontonummer for betaling.

Private arbeidsgivere som benytter den forenklede oppgjørsordningen og leverer elektronisk får automatisk et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskuddstrekk). Trukket forskuddstrekk skal betales samtidig med at du betaler ut lønnen.

Det er viktig å overholde betalingsfristene - ellers må du betale forsinkelsesrenter. Pass på at beløpet blir overført i tide.

Minstegrense for innbetaling

Er samlet forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift for en oppgjørsperiode (to måneder) 99 kroner eller mindre, bortfaller plikten til å betale inn beløpet. Arbeidsgiver skal likevel levere a-melding ved hver lønnsutbetaling.