Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

All veiledning til skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen 4. april 2019.

Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales til skatteoppkreveren i den kommunen der den private arbeidsgiveren bor.

Når du skal betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, må du summere beløpene du har rapportert på a-meldinger fra de to kalendermånedene i terminen. Du får et KID-nummer for forskuddstrekk og et for arbeidsgiveravgift når du leverer elektronisk. Leverer du a-melding på papir må du selv lage KID-nummer for arbeidsgiveravgift. KID-nummeret vil være det samme for de to månedene i terminen.

Skatteoppkreverens kontonummer finner du her.

Private arbeidsgivere som benytter den forenklede oppgjørsordningen og leverer elektronisk får automatisk et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskuddstrekk). Leverer du meldingen på papir må du selv lage KID-nummer for forskuddstrekk. Trukket forskuddstrekk skal betales til skatteoppkreveren samtidig med at du betaler ut lønnen.

Det er viktig å overholde betalingsfristene - ellers må du betale forsinkelsesrenter. Pass på at beløpet blir overført i tide.

Minstegrense for innbetaling

Er samlet forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift for en oppgjørsperiode (to måneder) 99 kroner eller mindre, bortfaller plikten til å betale inn beløpet. Arbeidsgiver skal likevel levere a-melding ved hver lønnsutbetaling.

 

footer/desktop/standard