Kontonummer for å betale skatter og avgifter

Her finner du de viktigste kontonumrene for innbetaling av skatter og avgifter.

Merverdiavgift og særavgifter

Skatt og arbeidsgiveravgift

For innbetaling av blant annet restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, utleggstrekk, tilleggsforskudd og renter og gebyrer, skal du bruke dette kontonummeret:

Kontonummer

6345 06 24804

Om du skal registrere dette kontonummeret, bruker du organisasjonsnummeret 924 616 733 Skatteetaten – skatteinnkreving

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Hvis du allerede har betalt inn til skatteoppkrevers gamle kontonummer, trenger du ikke å foreta deg noe. Innbetalingen vil overføres automatisk til nytt kontonummer.

Når du betaler fra utlandet, kan du ha behov for flere opplysninger om kontoen:

BIC (SWIFT):
NDEANOKK

IBAN:
NO4263450624804

Bank:
Nordea Bank Norge ASA, Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Det er egne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
63450623123

IBAN:
NO3363450623123

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 23905

IBAN:
NO6563450623905

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 24359

IBAN:
NO2963450624359

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 21007

IBAN:
NO3263450621007

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

KID-nummer

Som oftest står KID-nummer på fakturaene eller kvitteringene du får fra oss. Hvis du trenger KID-nummer, kan du i mange tilfeller lage KID-nummer