Kontonummer for å betale skatter og avgifter

Her finner du de viktigste kontonumrene for innbetaling av skatter og avgifter.

Merverdiavgift og særavgifter

Skatt og arbeidsgiveravgift

For innbetaling av blant annet restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, utleggstrekk, tilleggsforskudd og renter og gebyrer, skal du bruke dette kontonummeret:

Kontonummer

7694 05 24802

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som navn på kontoeier.

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Når du betaler fra utlandet, kan du ha behov for flere opplysninger:

BIC (SWIFT):
DNBANOKKXXX

IBAN:
NO4276940524802

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Det er egne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
7694 05 23121

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

IBAN:
NO3376940523121

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 23903

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

IBAN:
NO6576940523903

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 24357

IBAN:
NO2976940524357

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 21005

IBAN:
NO3276940521005

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

KID-nummer

Som oftest står KID-nummer på fakturaene eller kvitteringene du får fra oss. Hvis du trenger KID-nummer, kan du i mange tilfeller lage KID-nummer