Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hva er en oppgjørsperiode?

Uttrykket oppgjørsperiode blir ofte brukt i forbindelse med betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Det er seks oppgjørsperioder i året. Hver er på to måneder:

  • januar-februar,
  • mars-april,
  • mai-juni,
  • juli-august,
  • september-oktober og
  • november-desember.

Oppgjørsperiodene har betydning for fristene for betaling. Oppgjørsperiode kalles også termin.