Forskuddstrekk

Som arbeidsgiver plikter du å foreta forskuddstrekk av lønnen til arbeidstakeren. Hvis du omfattes av de forenklede reglene for private arbeidsgivere, gjelder det særskilte regler, se "Lønnsarbeid i hjemmet". Private arbeidsgivere som ikke omfattes av den forenklede ordningen må ha en skattetrekkskonto, der du setter inn forskuddstrekket når du har gjennomført trekket. Du skal betale inn forskuddstrekk annenhver måned. Du må summere beløpene for de to månedene i terminen. Som arbeidsgiver er du både økonomisk og strafferettslig ansvarlig for å trekke og innbetale skatt.

Slik gjør du

Samtidig som du utbetaler lønnen eller vederlaget, trekker du skatt av beløpet. Hvor mye du skal trekke i skatt (forskuddstrekk) går frem av skattekortet til arbeidstakeren som du selv har hentet elektronisk. Vanligvis er en privat arbeidsgiver biarbeidsgiver, og skal da trekke skatt etter prosentsatsen på skattekortet (del 2). Dersom du er hovedarbeidsgiver og arbeidstaker har tabellkort, skal skatten trekkes etter tabellen. Forskuddstrekket går frem av den tabellen som det er oppgitt tabellnummer for. Trekktabellene finner du her. Er skattekortet et frikort med beløpsgrense, skal det ikke trekkes skatt før fribeløpet er brukt opp. Når du har gjennomført trekket setter du dette inn på skattetrekkskontoen.

Unntak fra trekkplikt

Det er unntak fra plikten til å foreta forskuddstrekk for små lønnsutbetalinger. Du kan la være å trekke skatt dersom:

  • samlet forskuddstrekk i en kalendermåned ikke overstiger 100 kroner
  • lønnen til en person ikke overstiger 500 kroner i en kalendermåned
  • lønnen til en person ikke overstiger 6 000 kroner i løpet av inntektsåret og utbetalingen gjelder arbeid i arbeidsgivers hjem eller fritidsbolig.

Det er spesielle bestemmelser for forskuddstrekk i naturalytelser (f.eks. fri kost og losji) og utgiftsgodtgjørelser (f.eks. bilgodtgjørelse). For nærmere opplysninger om reglene om forskuddstrekk i naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser se «Slik beregner du grunnlag for forskuddstrekk».