Sats for:

Trekktabeller i tekstformat

Tabellene kan benyttes av arbeidsgivere ved test av skattetrekk i lønnssystem.


Du kan søke i trekktabellene (Tabelltrekk for skattekort)

Her kan du også skrive ut den enkelte tabell dersom du har behov for det.

Trekktabellene for 2024

Trekktabellene for 2024 er lagt ut samlet i én tekstfil som inneholder alle tabellene.

Er du arbeidsgiver og har spørsmål om trekktabellene, send en e-post til [email protected]
Andre kan ta kontakt her.

Se også program for beregning av forskuddstrekk.

Trekktabellene har fem kolonner. De inneholder:

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

Trekkperiode:
1: måned
2: 14 dager
3: uke
4: 4 dager
5: 3 dager
6: 2 dager
7: 1 dag

1 posisjon
Kolonne 3 (C)

Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon

1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjoner
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjoner

Oversikt over tabelltrinnene

Vedlegg

Tabellene for 2024

Alle tabellene i en tekst-fil, pakket i en zip-fil