Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Trekktabeller i tekstformat

Tabellene kan benyttes av arbeidsgivere ved test av skattetrekk i lønnssystem.


Du kan søke i trekktabellene (Tabelltrekk for skattekort)

Her kan du også skrive ut den enkelte tabell dersom du har behov for det.

Trekktabellene for 2023

Trekktabellene for 2023 er lagt ut samlet i én tekstfil som inneholder alle tabellene.

Er du arbeidsgiver og har spørsmål om trekktabellene, send en e-post til [email protected]
Andre kan ta kontakt her.

Se også program for beregning av forskuddstrekk.

Trekktabellene har fem kolonner. De inneholder:

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

Trekkperiode:
1: måned
2: 14 dager
3: uke
4: 4 dager
5: 3 dager
6: 2 dager
7: 1 dag

1 posisjon
Kolonne 3 (C)

Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon

1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjoner
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjoner

Oversikt over tabelltrinnene

Vedlegg

Tabellene for 2023

Alle tabellene i en tekst-fil, pakket i en zip-fil