Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Lover og forskrifter

  • Publisert:

Lover 

Her er lenker til de mest relevante lovene.
For å se alle gjeldende lover på skatte- og avgiftsområdet, søk i Lovdata

Om relevante forskrifter

Listen under er en oversikt over artikler som er skrevet av Skattedirektoratet med informasjon om enkelte forskrifter og endringer av disse.

For å se alle gjeldende forskrifter, søk etter forskriften i Lovdata

Skatt

Merverdiavgift

Avgifter

Folkeregister

Andre

 

footer/desktop/standard