Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Forskuddsmeldingen

Forskuddsmeldingen gir en presentasjon av Skatteetatens hovedutskrivning av skattekort og forskuddsskatt. Forskuddsmeldingen gis ut hvert år.