Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Takseringsreglene

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser. Takseringsreglene gis ut hvert år.