Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Takseringsreglene

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser. Takseringsreglene gis ut hvert år.