Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skatteetaten i sosiale medier

Skatteetaten benytter flere sosiale medier. Her er en oversikt over våre offisielle kontoer.

Opplever du at noen utgir seg for å være Skatteetaten på en konto som ikke er listet opp her?

Kontakt oss på [email protected].

Facebook

Twitter

Linkedin

YouTube

Blogg