Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Vi fornyer skattemeldingen

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Dette skjer gradvis over flere år.

Tidligere leverte næringsdrivende en skattemelding, en næringsoppgave og flere vedleggsskjemaer. Nå er alt samlet i skattemeldingen med næringsspesifikasjon.