Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skattemelding for næringsdrivende

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år.

Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Leverer du etter fristen, kan skatten bli skjønnsfastsatt.

Innsending fra system blir hovedløsning for næringsdrivende

Fra 2022 skal de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et "standardisert digitalt format".  Du kan lese mer om hva dette betyr for din virksomhet.

Næringsdrivande som ikkje hadde nokon aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikkje leveringsfritak for næringsdrivande.

Du skal levere skattemelding for næringsdrivande elektronisk med næringsoppgåve 1 (RF-1175), utan å fylle ut næringsoppgåva. 

Dersom du oppdagar feil i skattemeldinga di kan du sjølv endre grunnlaget. Du kan endre også etter at du har fått skatteoppgjeret. Du kan endre fleire gonger, men meldinga om endring må ha kome fram til oss seinast 3 år etter fristen for å levere skattemeldinga.

Skattegrunnlaget som er fastsett av skattestyresmaktene kan berre endrast ved å sende ei skriftleg klage.

  • Næringsdrivande kan søkje om utsetjing innan fristen for levering av skattemeldinga.
  • Søkjer du utsetjing som næringsdrivande er ny utsatt frist 20. august. Det vil ikke bli gitt utsetjing utover 20. august.
  • Dersom skattemeldinga blir levert etter fristen, må du leggje ved en forklaring på kvifor den leverast etter fristen.
  • Ektefeller til næringsdrivande, som sjølv ikkje er næringsdrivande, treng ikkje å søke om utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsette frist som den næringsdrivande har fått godkjend.

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

Ny skattemelding for næringsdrivende innføres gradvis fra 2021

Skatteetaten skal forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

De første som skal teste den nye løsningen er personlig næringsdrivende.

Les mer om ny skattemelding for næringsdrivende

Hør vår podskatt - en podcast om skatt

Skattejuristene Lene og Therese i Skatteetaten gir deg de beste skatterådene før du leverer skattemeldingen. 

Du kan høre episodene direkte her på nettsiden.