Notér arbeidstakerens personopplysninger

Notér alltid ned arbeidstakerens navn, adresse og 11-sifret fødselsnummer i tillegg til navn og nummer på arbeidstakerens skattekommune. Skatteetaten kan om nødvendig gi opplysninger om fødselsnummer.

Gjelder det flere enn tre arbeidstakere må du rette en skriftlig henvendelse til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO