Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Registreringsplikt

Den som er arbeidsgiver eller oppdragsgiver plikter å registrere seg i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (NAV Aa-registeret). Dette gjelder i utgangspunktet også private arbeidsgivere. Det er imidlertid gjort unntak for følgende:

  • private arbeidsgivere med lønnsutbetalinger for pass av barn under 12 år og eldre barn som har særlig behov for omsorg og pleie
  • private arbeidsgivere med lønnsutbetalinger for arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen når lønnsutbetalingene ikke overstiger 60 000 kroner.

Privat arbeidsgiver som ikke omfattes av unntakene ovenfor, plikter å melde de ansatte inn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Dette gjøres ved å sende inn a-melding. Når ansatte slutter, skal dette også meldes via a-meldingen. Arbeidsgiveren bruker fødselsnummer i stedet for organisasjonsnummer.