Opplysningene i skattekortet

Skattekort viser hvor mye skatt din arbeidsgiver skal trekke fra lønnen din før den blir utbetalt til deg. Beløpet som arbeidsgiveren din trekker, kalles skattetrekk eller forskuddstrekk.

Skattekortet sendes ut i desember

I desember hvert år sender Skatteetaten ut et skattekort som vil gjelde for neste kalenderår, til alle som har et skattekort. Du vil motta et varsel på e-post eller SMS, når ditt skattekort er klart. Arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt elektronisk. Du skal ikke levere noe til din arbeidsgiver.

Hvis du ikke har fått beskjed om at ditt skattekort er klart, kan det være vi mangler noen opplysninger om deg, eller at du har hatt et frikort tidligere. Logg deg inn og bestill et skattekort.

Tallene i skattekortet

Tallene i skattekortet er basert på hva du tjente året før og det vi tror er sannsynlig at du vil tjene i det nye året. 

Du må sjekke opplysningene i skattekortet

Dersom tallene ikke er riktige, må du endre skattekortet. Feil tall kan gi restskattSpesielt viktig er det at du endrer skattekortet om din livssituasjon har endret seg, eller om du har fått mer eller mindre inntekt og gjeld.

Viktig informasjon
  • Når du mottar lønn: Sjekk tallene i lønnsslippen som du får fra din arbeidsgiver. Den kan du få enten elektronisk eller på papir.  Du kan også sjekke hvilke opplysninger din arbeidsgiver har meldt inn til Skatteetaten.
  • Når du mottar pensjon: Sjekk tallene du får i oversikten fra Nav eller om du har andre som også utbetaler pensjon, må du også sjekke disse tallene.
  • Når du har gjeld og/eller formue: Sjekk tallene du får fra banken med oversikt over gjeld, gjeldsrenter og eventuell formue.
Du finner en oversikt over hvilke tall vi bruker og hvor vi henter tallene fra, til ditt skattekort. 

 

Viktig å vite om skattekortet

For at arbeidsgiver skal trekke riktig skatt fra din inntekt, er du selv ansvarlig for å gi riktige opplysninger i skattekortet. Arbeidsgiveren din henter skattekortet elektronisk. Du trenger ikke gjøre noe.

Logg inn og sjekk tallene i skattekortet. Endre tallene dersom du ser at de ikke stemmer.

Skattetrekksmeldingen - informasjon om ditt skattekort

Når du får nytt skattekort vil du få et informasjonsbrev, også kalt en skattetrekksmelding, som viser hvilke tall vi har lagt inn i ditt skattekort. Skattetrekksmeldingen finner du når du logge deg inn. Dersom du ikke er elektronisk bruker får du skattetrekksmeldingen sendt til din folkeregistrerte adresse.

Forskjellen på et tabellkort og et prosentkort

Tabellkort

De aller fleste med fast lønn får et tabellkort. Tabellkortet skal bare brukes av hovedarbeidsgiveren din (der du tjener mest). Det skal ikke brukes av andre arbeidsgivere for samme periode. Andre arbeidsgivere skal bruke prosentdelen på skattekortet ditt. 

Slik fungerer tabellkortet

Når du har tabellkort trekkes det mer skatt jo høyere inntekten din er. Det vil si at så lenge du har et tabellkort og samme arbeids- eller pensjonsforhold, så beholder du samme tabellnummer selv om lønnen/pensjonen forandrer seg.

Prosentkort 

Et prosentkort har en fast prosent som arbeidsgiver trekker skatt etter. Prosenten er basert på den inntekten og de fradragene som er oppgitt i din søknad om skattekort.

Slik fungerer prosentkortet

Prosentkortet tar ikke høyde for endringer i forholdet mellom inntekt og fradrag. Du må selv passe på dersom enten inntektene og/eller fradragene endrer seg.

 

Når du tjener under 70 000 kroner i året

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året.  

Når du mottar ytelser fra Nav

Hvis du mottar flere ytelser fra Nav samtidig, skal tabelltrekk kun brukes på én ytelse, den ytelsen som du mottar høyeste inntekt fra.

Ser du på lønnslippene dine at tabelltrekket er brukt på flere ytelser, må du gi beskjed til Nav.

Nav må ha beskjed om hvilke utbetaling som skal ha tabelltrekk og hvilke som skal ha prosenttrekk.

 

Veiledningsfilm om skattekort og skattetrekksmelding

Filmen forklarer hvorfor det er viktig at du sjekker skattekortet, og hvordan du søker om å endre skattekortet.