Skattekortet for 2021 har kommet

Du må huske å sjekke at tallene stemmer. Arbeidsgiver henter skattekortet. 

Trenger du et skattekort for 2020 etter 15.12. eller du skal endre forskuddsskatten, må du sende oss informasjon via kontakt oss eller på skjema RF-1102 pr. post. Forskuddsskatt for 2020 kan du endre fram til mars 2021.

Opplysningene i skattekortet mitt (skattetrekksmelding)

I desember hvert år får du nytt skattekort. Skatteetaten vet ikke alt om deg, så det er viktig at du sjekker om grunnlaget for skattekortet ditt stemmer. 

Dette gjør du

  • Logg deg inn og sjekk opplysningene i skattekortet.
  • Dersom tallene er riktige, gjør du ikke noe.
  • Dersom tallene ikke stemmer må du gjøre endringer i skattekortet. 

Skattekortet henter din arbeidsgiver direkte fra oss. 

Dersom du er usikker på om informasjonen stemmer

Finn frem dokumentasjon og sjekk tallene:

  • Lønn - Lønnslippen får du enten på papir eller elektronisk fra din arbeidsgiver
  • Pensjon - Er du pensjonist trenger du dokumentasjon fra NAV eller fra den som betaler ut din pensjon.
  • Gjeld/formue - Dokumenter fra banken som viser din gjeld, gjeldsrenter og eventuelt formue.

Tallene i skattekortet er vår beregning av dine inntekter og hva du skal betale i skatt, for det kommende året. 

Du kan også sjekke i skattetrekksmeldingen

I desember sender vi deg en skattetrekksmelding. Den viser hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld vi tror du vil ha det kommende året. Du finner den i din innboks i Altinn. Er du ikke elektronisk bruker får du tilsendt skattetrekksmeldingen til din folkeregistrerte adresse.

Eksempel på hvordan opplysninger om inntekt, fradrag, formue og gjeld vises i skattetrekksmeldingen:

Grunnlaget i Skattetrekksmeldingen-B.png

Har du fått økte eller reduserte renteutgifter, høyere eller lavere lønn, eller endring til trygd eller pensjon, er det lurt å sjekke og eventuelt endre skattekortet så du ikke får feil skattetrekk