Opplysningene i skattekortet mitt (skattetrekksmelding)

I desember hvert år får du nytt skattekort. Skatteetaten vet ikke alt om deg, så det er viktig at du sjekker om grunnlaget for skattekortet ditt stemmer. 

Dette gjør du

  • Logg deg inn og sjekk opplysningene i skattekortet.
  • Dersom tallene er riktige, gjør du ikke noe.
  • Dersom tallene ikke stemmer må du gjøre endringer i skattekortet. 

Skattekortet henter din arbeidsgiver direkte fra oss. 

Dersom du er usikker på om informasjonen stemmer

Finn frem dokumentasjon og sjekk tallene:

  • Lønn - Lønnslippen får du enten på papir eller elektronisk fra din arbeidsgiver
  • Pensjon - Er du pensjonist trenger du dokumentasjon fra NAV eller fra den som betaler ut din pensjon.
  • Gjeld/formue - Dokumenter fra banken som viser din gjeld, gjeldsrenter og eventuelt formue.

Tallene i skattekortet er vår beregning av dine inntekter og hva du skal betale i skatt, for det kommende året. 

Du kan også sjekke i skattetrekksmeldingen

I desember sender vi deg en skattetrekksmelding. Den viser hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld vi tror du vil ha det kommende året. Du finner den i din innboks i Altinn. Er du ikke elektronisk bruker får du tilsendt skattetrekksmeldingen til din folkeregistrerte adresse.

Eksempel på hvordan opplysninger om inntekt, fradrag, formue og gjeld vises i skattetrekksmeldingen:

Grunnlaget i Skattetrekksmeldingen-B.png

Har du fått økte eller reduserte renteutgifter, høyere eller lavere lønn, eller endring til trygd eller pensjon, er det lurt å sjekke og eventuelt endre skattekortet så du ikke får feil skattetrekk