Opplysningene i skattekortet mitt (skattetrekksmelding)

I desember hvert år får du nytt skattekort. De fleste med fast lønn får et tabellkort.

Du vil motta prosentkort hvis du

  • mottar pensjonsytelser som gir rett til skattefradrag eller
  • mottar flere typer pensjonsytelser, for eksempel annen pensjon og AFP eller
  • har en kombinasjon av lønns- og pensjonsinntekter eller
  • har store fradragsposter (gjeldsrenter, reisefradrag, foreldrefradrag m.m.)

Endrer du skattekortet ditt i februar eller senere, vil et tabellkort omgjøres til prosentkort. Du kan også når som helst huke av for at du trenger prosentkort dersom du bestiller endring av skattekortet ditt.

Skatteetaten vet ikke alt om deg, så det er viktig at du sjekker om grunnlaget for skattekortet ditt stemmer. Du er selv ansvarlig for å passe på at det trekkes korrekt skatt.

Dette gjør du

  • Logg deg inn, og sjekk opplysningene i skattekortet.
  • Dersom tallene er riktige, gjør du ikke noe.
  • Dersom tallene ikke stemmer, må du gjøre endringer i skattekortet. 

Skattekortet henter din arbeidsgiver direkte fra oss. Arbeidsgiveren trekker skatt etter informasjonen i skattekortet ditt, enten etter tabell (tabellkort) eller prosent (prosentkort).

Dersom du er usikker på om informasjonen stemmer

Tallene i skattekortet er vår beregning av dine inntekter og hva du skal betale i skatt, for det kommende året. 

Finn frem dokumentasjon og sjekk tallene:

  • Lønn – Lønnsslippen får du enten på papir eller elektronisk fra din arbeidsgiver
  • Pensjon – Er du pensjonist, trenger du dokumentasjon fra NAV eller fra den som betaler ut din pensjon.
  • Gjeld/formue – Dokumenter fra banken som viser din gjeld, gjeldsrenter og eventuelt formue.

Du kan også sjekke i skattetrekksmeldingen

I desember sender vi deg en skattetrekksmelding. Den viser hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld vi tror du vil ha det kommende året. Du finner den ved å logge deg inn på Min skatt på skatteetaten.no 

Er du ikke elektronisk bruker, får du tilsendt skattetrekksmeldingen til din folkeregistrerte adresse.

Eksempel på hvordan opplysninger om inntekt, fradrag, formue og gjeld vises i skattetrekksmeldingen:

Grunnlaget i Skattetrekksmeldingen-B.png

Du er selv ansvarlig for å passe på at det trekkes korrekt skatt. Har du fått økte eller reduserte renteutgifter, høyere eller lavere lønn, eller endring til trygd eller pensjon, er det lurt å sjekke og eventuelt endre skattekortet så du ikke får feil skattetrekk

Det er viktig at du endrer skattekortet ditt også hvis det skjer endringer gjennom året, for eksempel hvis du får flere arbeidsgivere eller hvis du får en kombinasjon av lønnsinntekt og ytelser fra Nav.

Pass på at tabellkortet kun brukes ett sted i samme periode

For at skattetrekket skal bli mest mulig riktig, kan tabelltrekket kun brukes av én arbeidsgiver eller utbetaler samtidig. Mottar du flere ytelser fra NAV samtidig, skal tabelltrekk kun brukes på én ytelse. Ser du på lønnslippene dine at tabelltrekket er brukt hos flere, må du gi dem beskjed om hvem som skal bruke tabelltrekk og hvem som skal bruke prosenttrekk.

Har du flere arbeidsgivere, bør du endre skattekortet til prosentkort

Har du prosentkort, kan alle du mottar lønn eller andre ytelser fra, bruke det samme prosentkortet. Hvis du har prosentkort og får høyere inntekt enn det som står i skattekortet ditt, må du huske å endre skattekortet for å unngå restskatt. Dersom du endrer skattekortet ditt etter februar, vil du automatisk få et prosentkort.

Skattetrekksmelding og skattekort

Filmen forklarer hvorfor det er viktig at du sjekker skattetrekksmeldingen, og hvordan du søker om å endre skattekortet.

Skattetrekksmeldingen viser hvor mye skatt som er beregnet av inntekt og formue.