Tallene i skattekortet

I desember hvert år får du en skattetrekksmelding som viser hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld vi tror du vil ha det kommende året.

Hvor henter vi tallene

Inntekt

Når vi beregner inntekten i skattekortet for 2023, bruker vi opplysninger fra din arbeidsgiver for oktober 2022 (x 12). I noen tilfeller bruker vi siste 12 måneder fra november 2021 til oktober 2022 (se eksempel under). I tillegg justerer vi lønnsinntekten opp med en forventet lønnsvekst. For 2023 er den på 4.2 prosent.

Vi bruker det som gir høyest inntekt av disse to alternativene.

Hvis inntekten ikke stemmer så kan du selv endre skattekortet. Vi lager et nytt skattekort som din arbeidsgiver henter ut.

Du kan også se hva arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har rapportert om deg.

Eksempel på utregning basert på oktoberlønn 2022:

Fastlønn    Kroner 40 000 x 12 = kroner   480 000
Overtid   kroner       7 000
Sum   kroner  487 000
     
Elektronisk kommunikasjon kroner 366 x 12 =  kroner       4 392*
Skattepliktig forsikring Kroner 100 x 12 = kroner       1 200*
Sum  

kroner        5 592

(* Disse videreføres uten oppjustering på 4,2 %)

Beregnet årsinntekt lønn for 2023:

 ((kr 487 000 x 1,042) + kr 5 592)) = kr 513 046 (avrundet til kr 513 000).

Stemmer ikke tallene må du endre skattekortet. Logg deg inn og legg inn det du mener er riktige tall for inntekt, fradrag, formue og gjeld for det kommende året.

Bankinnskudd og/eller banklån

Økningen i renteinntekter og renteutgifter vil i hovedsak gjelde for deg som har penger i banken og/eller banklån. Tallene henter vi fra grunnlaget for renteutgifter/fradrag og renteinntekter fra skattemeldingen din i 2021.

Rentenivået i 2021 var veldig lavt. Rentene har økt i 2022 og vil mest sannsynlig øke i 2023. For noen vil det derfor være en stor endring i tallene vi har lagt inn i skattekortet ditt for 2023. Sjekk at tallene stemmer med dine egne beregninger. Du må endre skattekortet hvis tallene er feil.

Eksempel – Når du har renteinntekter
i 2021 hadde du 10 000 kroner i banken og fikk i snitt 0,15 prosent i rente. Det ga deg 15 kroner i renteinntekter. For å ta hensyn til at rentene har økt, vil skattekortet du har fått for 2023 vise at vi har antatt at dine renteinntekter vil være 130 kroner.
Eksempel – Når du har renteutgifter
i 2021 hadde du et banklån på 1 million kroner og du betalte 1,80 prosent i rente.  I løpet av året blir det 18 000 kroner i renter. For å ta hensyn til økningen i rentene, vil skattekortet du har fått for 2023 vise at vi har antatt at du vil få 46 400 kroner i renteutgifter.

Du må sjekke tallene

Du er selv ansvarlig for å passe på at det trekkes korrekt skatt. Det er spesielt viktig at du sjekker dersom det har vært endringer i familiesituasjon, bosted eller jobb. Se her for andre hendelser som gjør det aktuelt å sjekke skattekortet. Har du blitt trukket for mye i skatt, vil du få penger igjen når skatteoppgjøret er klart. Har du blitt trukket for lite i skatt, må du betale en restskatt.

Det er også svært viktig at du sjekker at skattekortet brukes riktig. Man må aldri bruke tabellkort hos to arbeidsgivere samtidig. Det gir restskatt. Dersom du endrer skattekortet ditt etter februar, vil du få et prosentkort.