Mottatt faktura for forskuddsskatt?

Hvis du har mottatt faktura for forskuddsskatt og det er noe som ikke stemmer, kan du selv logge inn, sjekke og endre forskuddsskatten.

Dette må du gjøre hvis du har fått faktura

Hvis du har fått forskuddsskatt, og ikke har hatt det tidligere, kan det være fordi vi har beregnet høyere skatt i skattekortet enn arbeidsgiver kan trekke fra lønnen eller pensjonen din.

Sjekk disse tallene:

 • Inntekt
 • Renteinntekter
 • Formue
 • Gjeld
 • Gjeldsrenter

Du må endre skattekortet hvis tallene er feil.

Hvis inntekten eller formuen din blir lavere eller høyere enn forventet bør du endre tallene i skattekortet ditt slik at du slipper å betale for mye eller for lite forskuddsskatt.

Du må anslå så godt du kan hvor mye inntekt og formue du kommer til å få i år. Hvis du er usikker på hvor mye du forventer å ha i renteinntekter eller gjeldsrenter i år, kan du ta kontakt med banken din og spørre.

Hvis du endrer beløpene i skattekortet, vil også forskuddsskatten endre seg. Du kan se beregnet forskuddsskatt i skattekortet.

Hvis forskuddsskatten er riktig, men du vil betale mindre forskuddsskatt og få høyere skattetrekk på lønn, kan du selv endre fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk.

Skatteetaten bruker informasjon om inntekten og formuen din fra skattemeldingen din for 2021 for å regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale.

Rentenivået i 2021 var veldig lavt. Rentene har økt i 2022 og vil mest sannsynlig øke i 2023. For noen vil det derfor være en stor endring i tallene vi har lagt inn i skattekortet ditt for 2023.

Eksempel – Når du har renteinntekter
I 2021 hadde du 100 000 kroner i banken og fikk i snitt 0,15 prosent i rente. Det ga deg 150 kroner i renteinntekter. For å ta hensyn til at rentene har økt, vil skattekortet du har fått for 2023 vise at vi har antatt at dine renteinntekter vil være 1 300 kroner.

Hvis du hadde 1 million kroner i banken i 2021 og renten i snitt var 0,4, ville renteinntektene dine vært 4 000 kroner. Basert på økningen av renten vil skattekortet ditt for 2023 vise at vi har antatt at dine renteinntekter vil være 34 640 kroner.

Sjekk at tallene stemmer med dine forventninger. Du må endre skattekortet hvis tallene er feil.

Fakturaen du har fått er for én termin, det vil si at den er ¼ av den totale forskuddsskatten det er beregnet at du skal betale i år.

Hvis du endrer tallene i skattekortet, vil forskuddsskatten endre seg. I skattekortet kan du se forskuddsskatten som er beregnet. Etter at du har endret skattekortet, kan du selv endre beløpet på fakturaen i nettbanken din til ¼ av den nye, beregnede forskuddsskatten. Du vil ikke få en ny faktura fra oss.

Hvis forskuddsskatten er endret til null kroner i skattekortet ditt, kan du slette fakturaen fra nettbanken uten å betale den.

Eksempel – Redusere forskuddsskatten
Du har fått faktura på forskuddsskatt på 25 000 kroner. Du sjekker skattekortet ditt og ser at beregnet forskuddsskatt for hele året er 100 000 kroner. Du ser også at renteinntektene dine er satt for høyt, og justerer de ned. Ny beregnet forskuddsskatt blir 60 000 kroner.

Fakturaen du allerede har fått er for 1. termin, det vil si ¼ av totalbeløpet, og er basert på det du først fikk beregnet i forskuddsskatt

Siden du har fått ny beregnet forskuddsskatt, kan du endre beløpet på fakturaen i nettbanken til ¼ av 60 000 kroner, altså 15 000 kroner.

Forskuddsskatt for privatpersoner

Har du skattepliktig inntekt eller formue du ikke blir trukket skatt av, skal du som regel betale forskuddsskatt. Det kan gjelde privatpersoner som har høy formue eller inntekter som det ikke trekkes skatt fra, for eksempel høye utleieinntekter eller gevinst på aksjer du har solgt.

Du skal også som regel betale forskuddsskatt dersom du driver selvstendig næringsvirksomhet.

Hva ønsker du å gjøre?

Dersom du som privatperson har høy formue eller inntekter som det ikke trekkes skatt fra, for eksempel høye utleieinntekter eller gevinst på aksjer du har solgt, kan du søke om forskuddsskatt:

Når du fyller ut søknadsskjemaet

Du må fylle inn beløpet for inntekten eller formuen du skal betale forskuddsskatt på. Vi vil regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale.
Om du ikke vet beløpet på inntekten/formuen nøyaktig må du anslå så godt du kan. Sjekk også at andre opplysninger om inntekt og fradrag er riktige. Eksempler på andre opplysninger er lønn og gjeldsrenter.

Personer som betaler forskuddsskatt får vanligvis faktura fire ganger i året. De finner du i innboksen din i Altinn eller i nettbanken din.

Dersom du ikke har fått en faktura kan du selv finne kontonummer og lage KID-nummer. Du betaler i din nettbank på samme måte som du betaler andre regninger.

Det sendes ikke ut nye fakturaer ved endring etter at opprinnelig faktura er sendt ut.

Hvis du har gjort endringer

Hvis du har logget inn og endret forskuddsskatten etter at du fikk tilsendt en faktura i nettbanken din, kan du selv endre beløpet på fakturaen før du betaler den. Hvis forskuddsskatten er null kroner, kan du slette fakturaen fra nettbanken uten å betale den.

Betalingsfrister

 • 15. mars
 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. desember

Vær nøye med å betale forskuddsskatten innen fristen

Når en termin ikke er betalt innen fristen (ved forfall), så må forskuddsskatten for hele året betales. Det betyr at hele forskuddsskatten for inneværende år kan tvangsinnkreves (gjennom utleggsforretning eller trekk i lønn, pensjon eller ytelser). Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Vi sender deg da et varsel.

Hvor mye forskuddsskatt skal du betale?

Du skal betale forskuddsskatt basert på forventet inntekt og/eller formue. 

I søknadsskjemaet vil du se beregning av forskuddsskatt og eventuell prosent for skattekort nederst på siden.

Kan du ikke betale?

Forskuddsskatten skal betales til forfall. Det gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Betalingsutsettelse eller avdragsordning innvilges bare unntaksvis.  

Skatteetaten bruker informasjon om inntekten og formuen din fra siste tilgjengelige skatteoppgjør for å regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale.

Dersom inntekten eller formuen din blir lavere eller høyere enn forventet bør du endre forskuddsskatten slik at du slipper å betale for mye eller for lite forskuddsskatt.

Du må anslå så godt du kan hvor mye inntekt og formue du kommer til å få i år. Kontroller også at oppførte fradrag er korrekte.

Mer informasjon om forskuddsskatt

Du kan selv justere fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Du kan for eksempel justere slik at du får et høyere skattetrekk på lønnen din og lavere forskuddsskatt, eller omvendt. Du kan ikke endre forskuddsskatten til et lavere beløp enn det du allerede har betalt i forskuddsskatt i år. Justering mellom forskuddsskatt og skattetrekk endrer ikke totalt beregnet skatt.

Du må logge inn for å gjøre endringer mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Nederst på siden (når du er logget inn) finner du feltet for justering av forskuddsskatt, som vist under her.

Endring av forskuddsskatt.png

Se hvor mye du har betalt i forskuddsskatt 

Du kan sjekke hvor mye du har betalt i forskuddsskatt ved å logge inn på Se dine krav og betalinger.

Du mottar én samlet forskuddsskatt, én skattemelding og ett skatteoppgjør.  Du mottar ett samlet krav for alle skatteforholdene.

Hvis du har spørsmål om, eller du ønsker å sende inn en søknad om endring av forskuddsskatten, må du skrive ut skjema RF-1102 og sende det til:

Postadresse: 
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Skriv ut skjema RF-1102 - Søknad om endring av skattekort/forskuddsskatt

Papirskjemaet inneholder mange poster. Du skal kun fylle ut de postene som gjelder for deg.

Forskuddsskatt

Her kan du se en liten film som forklarer: 

 • om du skal betale forskuddsskatt
 • hvordan du søker om forskuddsskatt
 • hvor du finner betalingsinformasjon