Forskuddsskatt for privatpersoner

Alle personer som er skattepliktige til Norge, og som har inntekt eller formue det ikke blir trukket skatt av, skal normalt betale forskuddsskatt. For at du skal få riktig forskuddsskatt, må du selv oppdatere skattekortet ditt.

Gjelder det meg?

Har du skattepliktig inntekt eller formue, trekker vi vanligvis skatt av inntekten din. Hvis trekkprosenten fra inntekten din blir veldig høy, eller hvis du ikke har en arbeidsgiver, må du betale forskuddsskatt.

Eksempler på inntekter som det ikke trekkes skatt av, kan være høye utleieinntekter eller gevinst på aksjer du har solgt. 

Dersom du er selvstendig næringsdrivende og går med overskudd, skal du også betale forskuddsskatt. Les mer om forskuddsskatt for enkeltpersonforetak.

Dette må du gjøre

I skattekortet ditt må du oppgi hvor mye inntekt eller formue du har som det ikke blir trukket skatt av, slik at vi kan beregne forskuddsskatten for deg.

Du kan endre skattekortet så mange ganger du ønsker. Start derfor med å oppgi den inntekten eller formuen du tenker er riktig, og oppdater eventuelt skattekortet underveis i året.

Logg inn:

Når vi har beregnet hvor mye du skal betale i forskuddsskatt, sender vi deg vanligvis faktura fire ganger i året. Dersom forskuddsskatten din er lavere enn 2 000 kroner, får du én faktura for hele året.

Fristene for å betale forskuddsskatt er:

• 15. mars
• 15. juni
• 15. september
• 15. desember

Vi tar hensyn til helg og helligdager.

Du får fakturaen i nettbanken dersom du benytter eFaktura. Dersom du ikke bruker eFaktura, får du den i Altinn-innboksen. Hvis du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, sender vi deg fakturaen i posten. Du får fakturaen omtrent tre uker før betalingsfristen.

Dersom du ikke betaler en faktura innen fristen, forfaller forskuddsskatten for hele året. 

Det betyr at dersom vi ikke har mottatt betalingen for en termin innen syv kalenderdager etter fristen for å betale forskuddsskatt, sender vi deg et varsel om tvangsinnkreving av den resterende forskuddsskatten for hele året.

Du får da 14 dagers betalingsfrist. Dersom du ikke betaler innen denne fristen, kan vi tvangsinnkreve forskuddsskatten ved å trekke penger fra inntekten din eller ta pant i noe du eier. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg.

Når skattekortet ditt for det kommende året er klart, må du logge deg inn og sjekke at opplysningene ser riktige ut. Du får beskjed om dette på e-post eller SMS.

Vi bruker blant annet tallene fra skatteoppgjøret ditt for to år tilbake for å beregne forskuddsskatten, og den økonomiske situasjonen din kan ha endret seg siden den gang.

Dersom det skjer endringer i inntekten eller formuen din, må du logge deg inn i skattekortet og oppdatere beløpene. 

Du kan endre skattekortet ditt og få beregnet ny forskuddsskatt så mange ganger du ønsker innen 15. desember. Hvis du vil endre skattekortet for inneværende år etter 15. desember, må du kontakte oss via skjema.

Dersom du endrer skattekortet ditt etter at du fikk tilsendt faktura for forskuddsskatt, er det ikke sikkert at vi rekker å godkjenne endringen innen betalingsfristen.

  • Hvis vi har godkjent endringen, må du endre beløpet på fakturaen til det nye terminbeløpet. Beløpet skal være en fjerdedel av den nye forskuddsskatten din. Vi sender ikke ut ny faktura. Om du har endret forskuddsskatten til null kroner i skattekortet ditt, kan du slette fakturaen fra nettbanken uten å betale den.
  • Hvis vi ikke godkjenner endringen din, eller hvis vi ikke rekker å svare deg før betalingsfristen, må du betale beløpet som står på fakturaen.

Hvis du betaler inn et for høyt beløp, kan du betale et lavere beløp ved neste forfall. Hvis dette gjelder siste innbetaling for året, vil du sannsynligvis få penger igjen på skatten.

Hvis du betaler inn et for lavt beløp, vil du kunne betale et høyere beløp ved neste forfall. Hvis dette gjelder siste innbetaling for året, kan du betale inn et tilleggsforskudd før 31. mai året etter, eventuelt betale restskatt.

Spesielt for deg som

Dersom du endrer skattekortet ditt etter at du fikk tilsendt faktura for forskuddsskatt, er det ikke sikkert at vi rekker å godkjenne endringen innen betalingsfristen.

  • Hvis vi har godkjent endringen, må du endre beløpet på fakturaen til det nye terminbeløpet. Beløpet skal være en fjerdedel av den nye forskuddsskatten din. Vi sender ikke ut ny faktura. Om du har endret forskuddsskatten til null kroner i skattekortet ditt, kan du slette fakturaen fra nettbanken uten å betale den.
  • Hvis vi ikke godkjenner endringen din, eller hvis vi ikke rekker å svare deg før betalingsfristen, må du betale beløpet som står på fakturaen.

Hvis du betaler inn et for høyt beløp, kan du betale et lavere beløp ved neste forfall. Hvis dette gjelder siste innbetaling for året, vil du sannsynligvis få penger igjen på skatten.

Hvis du betaler inn et for lavt beløp, vil du kunne betale et høyere beløp ved neste forfall. Hvis dette gjelder siste innbetaling for året, kan du betale inn et tilleggsforskudd før 31. mai året etter, eventuelt betale restskatt.

Hvis du ønsker å søke om endring av forskuddsskatten, må du kontakte oss via skjema eller per post.

Postadresse:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Når vi har beregnet forskuddsskatten din, kan du som er både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, endre fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Det gjør du ved å åpne skattekortet ditt og krysse av i boksen «Jeg vil endre fordelingen mellom forskuddsskatten og skattetrekket». Da kan du justere slik at du får et høyere skattetrekk på lønnen din og lavere forskuddsskatt, eller omvendt. Den totale skatten du betaler, blir den samme.

Hvis du ser at du ikke har betalt nok i forskuddsskatt i løpet av året, kan du betale inn ekstra skatt innen 31. mai året etter. Da slipper du å betale renter på beløpet du skylder. Den ekstra betalingen kalles et tilleggsforskudd.

Se hvordan du betaler tilleggsforskudd.

Om du har problemer med å betale forskuddsskatten innen fristen, bør du vurdere om opplysningene i skattekortet ditt er riktige. Hvis du har betalingsproblemer, har vi ulike tiltak som kan være til hjelp.