Forskuddsskatt

Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt. Hvor mange ganger i året du må betale avhenger av hva slags organisasjonsform du har. 

footer/desktop/standard