Forskuddsskatt for privatpersoner

Har du skattepliktig inntekt eller formue du ikke blir trukket skatt av, skal du som regel betale forskuddsskatt. Det kan gjelde privatpersoner som har høy formue eller inntekter som det ikke trekkes skatt fra, for eksempel høye utleieinntekter eller gevinst på aksjer du har solgt.

Du skal også som regel betale forskuddsskatt dersom du driver selvstendig næringsvirksomhet.

Hva ønsker du å gjøre?

Dersom du som privatperson har høy formue eller inntekter som det ikke trekkes skatt fra, for eksempel høye utleieinntekter eller gevinst på aksjer du har solgt, kan du søke om forskuddsskatt:

Når du fyller ut søknadsskjemaet

Du må fylle inn beløpet for inntekten eller formuen du skal betale forskuddsskatt på. Vi vil regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale.
Om du ikke vet beløpet på inntekten/formuen nøyaktig må du anslå så godt du kan. Sjekk også at andre opplysninger om inntekt og fradrag er riktige. Eksempler på andre opplysninger er lønn og gjeldsrenter.

Personer som betaler forskuddsskatt får vanligvis faktura fire ganger i året. De finner du i innboksen din i Altinn.

Dersom du ikke har fått en faktura kan du selv finne kontonummer og lage KID-nummer. Du betaler i din nettbank på samme måte som du betaler andre regninger.

Betalingsfrister

  • 15. mars
  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember

Vær nøye med å betale forskuddsskatten innen fristen

Når en termin ikke er betalt innen fristen (ved forfall), så må forskuddsskatten for hele året betales. Det betyr at hele forskuddsskatten for inneværende år kan tvangsinnkreves (gjennom utleggsforretning eller trekk i lønn, pensjon eller ytelser). Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Vi sender deg da et varsel.

Hvor mye forskuddsskatt skal du betale?

Du skal betale forskuddsskatt basert på forventet inntekt og/eller formue. 

I søknadsskjemaet vil du se beregning av forskuddsskatt og eventuell prosent for skattekort nederst på siden.

Kan du ikke betale?

Forskuddsskatten skal betales til forfall. Det gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Betalingsutsettelse eller avdragsordning innvilges bare unntaksvis.  

Skatteetaten bruker informasjon om inntekten og formuen din fra siste tilgjengelige skatteoppgjør for å regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale.

Dersom inntekten eller formuen din blir lavere eller høyere enn forventet bør du endre forskuddsskatten slik at du slipper å betale for mye eller for lite forskuddsskatt.

Du må anslå så godt du kan hvor mye inntekt og formue du kommer til å få i år. Kontroller også at oppførte fradrag er korrekte.

Mer informasjon om forskuddsskatt

Du kan selv justere fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Du kan for eksempel justere slik at du får et høyere skattetrekk på lønnen din og lavere forskuddsskatt, eller omvendt. Du kan ikke endre forskuddsskatten til et lavere beløp enn det du allerede har betalt i forskuddsskatt i år. Justering mellom forskuddsskatt og skattetrekk endrer ikke totalt beregnet skatt.

Du må logge inn for å gjøre endringer mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Nederst på siden (når du er logget inn) finner du feltet for justering av forskuddsskatt, som vist under her.

Endring av forskuddsskatt.png

Se hvor mye du har betalt i forskuddsskatt 

Du kan sjekke hvor mye du har betalt i forskuddsskatt ved å logge inn på Se dine krav og betalinger.

Du mottar én samlet forskuddsskatt, én skattemelding og ett skatteoppgjør.  Du mottar ett samlet krav for alle skatteforholdene.

Hvis du har spørsmål om, eller du ønsker å sende inn en søknad om endring av forskuddsskatten, må du skrive ut skjema RF-1102 og sende det til:

Postadresse: 
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Skriv ut skjema RF-1102 - Søknad om endring av skattekort/forskuddsskatt

Papirskjemaet inneholder mange poster. Du skal kun fylle ut de postene som gjelder for deg.

Forskuddsskatt

Her kan du se en liten film som forklarer: 

  • om du skal betale forskuddsskatt
  • hvordan du søker om forskuddsskatt
  • hvor du finner betalingsinformasjon