Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Forskuddsskatt

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak),er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som du ikke blir trukket skatt for, skal du betale forskuddsskatt.

Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt

Første termin av forskuddsskatten som forfalt 16. mars, får utsatt frist for innbetaling til 4. mai og andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli. Dette gjelder alle som skal betale forskuddsskatt. Også om du betaler forskuddsskatt på grunn av formue eller andre skattepliktige inntekter det ikke trekkes skatt av. 

Har du lavere næringsinntekt enn planlagt?
Da bør du endre skattekortet slik at du slipper å betale for mye forskuddsskatt.

Dersom du får sykepenger fra NAV må du legge til det i et eget felt. Du finner sykepenger for næringsdrivende under kategorien "Næring" i skattekortet.

Forskuddsskatt betyr at du betaler skatt som en vanlig regning, enten i stedet for eller i tillegg til at det trekkes skatt fra lønn eller pensjon. Personer som betaler forskuddsskatt får vanligvis regning fire ganger i året.

Du skal betale forskuddsskatt dersom du:

  • driver selvstendig næringsvirksomhet (for eksempel enkeltpersonforetak)
  • er deltaker i ansvarlig selskap
  • er privatperson som har høy formue eller inntekter som det ikke trekkes skatt direkte fra.  For eksempel høye utleieinntekter eller gevinst på aksjer du har solgt. 

Slik betaler du forskuddsskatt:

Du kan betale til skatteoppkreveren (kommunekasserer, kemner) i den kommunen du skatter til.

I løpet av et år får du fire regninger. De skal betales 1. mai, 15. mai, 15. september og 15. november. Hvis du ikke har regningen tilgjengelig, kan du selv finne kontonummer til din skatteoppkrever og du kan lage et kid-nummer her.

Skatteetaten bruker informasjon om inntekten og formuen din fra siste tilgjengelige skatteoppgjør for å regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale. Hvis økonomien din har endret seg, bør du endre skattekortet ved å oppgi de korrekte opplysningene. 

Du kan selv justere fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Du kan for eksempel justere slik at du får et høyere skattetrekk på lønnen din og lavere forskuddsskatt, eller omvendt. Du kan ikke endre forskuddsskatten til et lavere beløp enn det du allerede har betalt i forskuddsskatt i år. Justering mellom forskuddsskatt og skattetrekk endrer ikke totalt beregnet skatt.

Du må logge inn for å gjøre endringer mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Nederst på siden (når du er logget inn) finner du feltet for justering av forskuddsskatt, som vist under her.

Endring av forskuddsskatt.png