Lag KID for tilleggsforskudd og forskuddsskatt

Her kan du som privatperson eller enkeltpersonforetak lage KID-nummer for tilleggsforskudd og forskuddsskatt.

Husk å velge riktig inntektsår.

*Alle felt er obligatoriske

Vær nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Hvis nummeret er feil, kan innbetalingen bli forsinket.

Inntektsår – det kalenderår inntekten er oppstått / opparbeidet.

Tilleggsforskudd – hvis du vet at du får restskatt, kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31.mai året etter inntektsåret. Da slipper du å betale renter på restskatten. Er du næringsdrivende, og ikke har søkt om forskuddsskatt enda, så kan du også betale inn tilleggsforskudd.

Forskuddsskatt – innbetaling av skatt for inneværende / dette året. Brukes av personlig næringsdrivende og personer med høye formuer eller høye kapitalinntekter. Forskuddsskatten fordeles på fire terminer gjennom året, og du mottar faktura i Altinn.

Restskatt – Restskatt betyr at du har trukket for lite skatt av fjorårets inntekt. Restskatten vises på skatteoppgjøret ditt.

Kontonummer

6345 06 24804

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som navn på kontoeier.

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Når du betaler fra utlandet, kan du ha behov for flere opplysninger om kontoen:

BIC (SWIFT):
NDEANOKK

IBAN:
NO4263450624804

Bank:
Nordea Bank Norge ASA, Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Det er egne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
6345 06 23123

IBAN:
NO3363450623123

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 23905

IBAN:
NO6563450623905

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 24359

IBAN:
NO2963450624359

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 21007

IBAN:
NO3263450621007

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge