Lag KID for tilleggsforskudd og forskuddsskatt

Her kan du som privatperson eller enkeltpersonforetak lage KID-nummer for tilleggsforskudd og forskuddsskatt.

Du velger tilleggsforskudd når du:

  • ønsker å betale ekstra skatt for dette året og du ikke har fått skattekort med forskuddsskatt, eller
  • ønsker å betale foreløpig beregnet restskatt før 31. mai for å unngå renter. Ønsker du å betale restskatt etter 31. mai eller restskatt for tidligere år, lager du KID-nummer for restskatt.

Du velger forskuddsskatt når du:

  • har fått skattekort med forskuddsskatt

*Alle felt er obligatoriske

Kontonummer

6345 06 24804

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som navn på kontoeier.

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Når du betaler fra utlandet, kan du ha behov for flere opplysninger om kontoen:

BIC (SWIFT):
NDEANOKK

IBAN:
NO4263450624804

Bank:
Nordea Bank Norge ASA, Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Det er egne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
6345 06 23123

IBAN:
NO3363450623123

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 23905

IBAN:
NO6563450623905

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 24359

IBAN:
NO2963450624359

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

Kontonummer:
6345 06 21007

IBAN:
NO3263450621007

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge