Lag KID for tilleggsforskudd og forskuddsskatt

Her kan du som privatperson eller enkeltpersonforetak lage KID-nummer for tilleggsforskudd og forskuddsskatt.

Du velger tilleggsforskudd når du:

  • ønsker å betale ekstra skatt for dette året og du ikke har fått skattekort med forskuddsskatt, eller
  • ønsker å betale foreløpig beregnet restskatt før 31. mai for å unngå renter. Ønsker du å betale restskatt etter 31. mai eller restskatt for tidligere år, lager du KID-nummer for restskatt.

Du velger forskuddsskatt når du:

  • har fått skattekort med forskuddsskatt

Alle felt må fylles ut.

Kontonummer

7694 05 24802

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som navn på kontoeier.

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Når du betaler fra utlandet, kan du ha behov for flere opplysninger:

BIC (SWIFT):
DNBANOKKXXX

IBAN:
NO4276940524802

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Det er egne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
7694 05 23121

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

IBAN:
NO3376940523121

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 23903

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

IBAN:
NO6576940523903

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 24357

IBAN:
NO2976940524357

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 21005

IBAN:
NO3276940521005

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge