Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

KID - tilleggsforskudd og forskuddsskatt

Her kan du som privatperson eller enkeltpersonforetak lage KID-nummer for tilleggsforskudd og forskuddsskatt.

Husk å velge riktig inntektsår.

*Alle felt er obligatoriske

Vær nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Hvis nummeret er feil, kan innbetalingen bli forsinket.

Du betaler til kontonummeret til skatteoppkreveren i din kommune.