Lag KID for tilleggsforskot og forskotsskatt

Her kan du som privatperson eller enkeltpersonføretak lage KID-nummer for tilleggsforskot og forskotsskatt.

Hugs å velje riktig inntektsår.

*Alle felt er obligatoriske

Vêr nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Viss nummeret er feil, kan innbetalinga bli forseinka.

Inntektsår – det kalenderår inntekten er oppstått / opparbeidet.

Tilleggsforskudd – hvis du vet at du får restskatt, kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31.mai året etter inntektsåret. Da slipper du å betale renter på restskatten. Er du næringsdrivende, og ikke har søkt om forskuddsskatt enda, så kan du også betale inn tilleggsforskudd.

Forskuddsskatt – innbetaling av skatt for inneværende / dette året. Brukes av personlig næringsdrivende og personer med høye formuer eller høye kapitalinntekter. Forskuddsskatten fordeles på fire terminer gjennom året, og du mottar faktura i Altinn.

Restskatt – Restskatt betyr at du har trukket for lite skatt av fjorårets inntekt. Restskatten vises på skatteoppgjøret ditt.

Kontonummer

6345 06 24804

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som namn på kontoeigar.

Tidlegare betalte du til skatteoppkrevjaren i kommunen din. Det felles kontonummeret erstattar kontonummera til dei tidlegare skatteoppkrevjarane.

Viss du allereie har betalt inn til kontonummeret til den gamle skatteoppkrevjaren, treng du ikkje å gjere noko. Innbetalinga blir automatisk overført til det nye kontonummeret.

Når du betaler frå utlandet, må du kanskje ha fleire opplysningar om kontoen:

BIC (SWIFT):
NDEANOKK

IBAN:
NO4263450624804

Bank:
Nordea Bank Norge ASA, Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Noreg.

Det blir brukt eigne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
63450623123

IBAN:
NO3363450623123

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Noreg

Kontonummer:
6345 06 23905

IBAN:
NO6563450623905

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Noreg

Kontonummer:
6345 06 24359

IBAN:
NO2963450624359

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Noreg

Kontonummer:
6345 06 21007

IBAN:
NO3263450621007

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Noreg